ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

 

Фоменко А.Є., Вишня В.Б.

Боротьба з розкраданням вантажів
на залізничному транспорті України ………………………………………………….…  6

 

Вітер Д.В.

До питання класифікації типових способів
учинення злочинів у сфері фінансування
соціальних цільових програм ………………………………………………………..…...   10

 

Максіменцев М.Г.

Політичні фактори злочинності
у сфері надрокористування в Україні ……………………………………………..…….    15

 

Тютченко С.М.

Групування методів оцінки економічної безпеки підприємства ………………………   21

 

 

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

 

Кириченко Ю. В., Кіхтенко М.В.

Право на життя: відповідність конституційної

практики України європейським стандартам …………………………………………...  26

 

Нестерцова-Собакарь О.В.

Розвиток цивільного процесуального законодавства
у Радянській Україні: історико-правове дослідження ………………………………….   30

 

Пайда Ю.Ю., Куруц Н.В.

Правові особливості анексії Західної України у 1920-х рр. …………………………… 36

 

Сердюк І.А.

Поняття, що відображають повну або часткову відсутність
правових норм чи їх окремих елементів, необхідних для врегулювання
поведінки право-дієздатних суб´єктів: питання термінологічної
визначеності та змістовної наповненості ………………………………………………..   40

 

Талдикін О.В.

Сучасні недемократичні форми державного (політичного) режиму ………………….  44

 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ. ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Миронюк Р.В.

Корупційні ризики в діяльності поліцейського та шляхи їх усунення ……………….    51

 

Голобутовський Р.З.

Класифікація суб’єктів адміністрування
публічною службою в органах судової влади ………………………………………….. 57

 

Єрменчук О.П.

Приватний сектор як важливий суб'єкт
захисту критичної інфраструктури ………………………………………………………  62

 

Мурзіна О.А., Мирошниченко В.О.,
Каблуков А.О., Костенко І.О.

Формування ціннісних орієнтацій в системі вищої освіти …………………………….    67

 

 

Резворович К.Р.

Особливості процедури медіації у врегулюванні медичних конфліктів………………   73

 

Самбор М.А.

Інформування відповідача у справах
за адміністративними позовами суб’єктів владних
повноважень про встановлення обмежень щодо реалізації
права на свободу мирних зібрань про розгляд справи у суді …………………………  76

 

Палій Є.А.

Характеристика публічно-правових спорів,
які вирішуються у спрощеному провадженні ………………………………………….     84

 

Розгон О.Г.

Елементи механізму адміністративно-правового
регулювання малої приватизації в Україні ……………………………………………..   88

 

Хайдарова І.О.

Правовий статус осіб, що займають адміністративні
посади у Вищому антикорупційному суді …………………………………………..….    94

 

 

ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИМИ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ, КРИМІНОЛОГІЧНИМИ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Шинкаренко І.Р., Оболенцева-Красивська О.С.

Гемологічна судова експертиза:
поняття, проблеми проведення та напрями розвитку …………………………………..  102

 

Бідняк Г.С.

Отримання зразків папілярних візерунків: реалії та перспективи розвитку ……...….   107

 

Єфімов М.М. Старова Т.А.

Організаційно-тактичні особливості допиту
підозрюваних під час розслідування кримінальних
правопорушень у сфері торгівлі людьми ……………………………………………….    110

 

Кирбят’єв О.О.

Кримінально-правовий вимір проблеми презумпції
правоти працівників правоохоронних органів,
які виконують професійні обов’язки …………………………………………………….     114

 

Гріненко Я.В.

Завдання Збройних Сил України у сфері протидії злочинності ………………………. 122

 

Євтушок В.А., Кущенко В.О.

Протидія кібербулінгу в Україні: правовий аспект …………………………………….   127

 

Крищенко А.Є.

Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних
із незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм ………….  131

 

Макотченко Л.М.

Заходи попередження перевищення влади або службових
повноважень працівником правоохоронного органу …………………………………..  135

                                                         

Савенко В. П.

Перспективи запровадження в Україні ювенальної юстиції …………………………..   140

 

Фещин М.А.

Запобігання кишеньковим крадіжкам …………………………………………………...    144

 

Фурса В.В.

До питання реформування чинного кримінального
законодавства України, яке спрямоване на захист
неповнолітніх від сексуальних посягань ………………………………………………..    149

 

Щербинський К. С.

Організація взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції
під час досудового розслідування розбоїв, вчинених неповнолітніми ……………….. 154

 

Янчук А.М.

Наукова розробленість проблематики використання позаштатних
негласних працівників підрозділами кримінальної поліції …………………………….  160

 

 

РЕЦЕНЗІЇ ………………………………………………………………………………….      165

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції,
що відбулися в ДДУВС у 2019 р. ………………………………………………………...   167

Персоналії ………………………………………………………………………………….   173

Нові видання ………………………………………………………………………………    176

 

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   177