ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 

Боняк В.О.

Організація та функціонування органів, що здійснювали карально-репресивні
та правоохоронні функції, у радянській правовій доктрині ……………………………  6

 

Барабаш О. О.

Правові засоби стимулювання позитивної поведінки людини:
загальнотеоретичний аспект ……………………………………………………………..   12

 

Пайда Ю.Ю

Визначення юридичних засобів захисту прав людини ………………………………… 16

 

Саксонов В.Б.

Ґенеза категорії «джерело (форма) права» ………………………………………………  20

 

Сердюк І.А.

Плюралізм підходів до визначення кількісного аспекту
стадій правозастосовного процесу ………………………………………………………. 25

 

Талдикін О.В.

Криптовалюта як фінансовий фактор нетократії ……………………………………….  29

 

 

ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Гаркуша В.В.

Особливості реформування інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності Національної поліції ………………………………………………………….   36

 

Єрменчук О.П.

Європейський досвід захисту критичної інфраструктури:
правовий аналіз та перспективи впровадження в Україні ……………………………..  40

 

Іваниця А.В.

Завдання, напрями та принципи кадрової політики в органах поліції України ………           47

 

Кравченко І. С.

Актуальні питання комплектування підрозділів
Національної поліції України …………………………………………………………….  52

 

Краснобрижий І.В.

Можливості матеріально-технічного оснащення працівників
Національної поліції України, що покликані боротися
зі злочинами у сфері економіки та високих технологій ………………………………..    58

 

Мирошниченко В.О., Гавриш О.С.

Відеоспостереження як інструмент забезпечення безпеки на транспорті ……………. 60

 

Соловйова О.М., Ганжело В.О.

Адміністративно-правове забезпечення реалізації
права на зброю в Україні: проблеми та перспективи …………………………………..  64

 

Чумак В.В.

Реформування національної поліцейської системи Литви:
стратегічні напрями та результати ……………………………………………………….  70

 

Щокін Р.Г.

Адміністративний договір як особлива форма
публічного адміністрування в сфері освіти ……………………………………………..    74

 

Большаков С.В.

Оперативно-розшукове забезпечення службово-бойової діяльності
Національної поліції під час виникнення кризових ситуацій,
що загрожують національній безпеці: постановка проблеми …………………………. 78

 

Захарова О.В.

Міжнародні стандарти та їх вплив
на правову охорону суспільної моралі в Україні ……………………………………….  82

 

Михайлов В.О.

Історико-правові аспекти становлення режиму законності
і дисципліни в діяльності поліції України ………………………………………………    88

 

Преловський К.В.

Сутність і зміст поняття критичної інфраструктури
банківської системи України …………………………………………………………….    94

 

Пугач А.В.

Класифікація заходів забезпечення провадження у справах
про адміністративні правопорушення …………………………………………………..    99

 

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ,
КРИМІНОЛОГІЧНЕ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Мінченко С.І., Дмитращук О.С.

Проблеми реалізації міжнародних стандартів
запобігання домашньому насильству в Україні ………………………………………...  105

 

Попович Є.М.

Теоретико-правовий аналіз взаємодії органів досудового розслідування
з науково-дослідними експертними установами ……………………………………….   110

 

Макаренко Н.К.

Кримінологічне розуміння професійної злочинної поведінки людини
та її вивчення в європейській науковій думці
…………………………………………..    115

 

Свиридова Л.В.

Лінгвістична експертиза мовлення на сучасному етапі її розвитку ………..................    120

 

Філіпенко Н.Є.

Використання тварин-біодетекторів при проведенні
спеціальних та антитерористичних операцій …………………………………………...  125

 

Карпенко Р.В.

Характеристика етапів розслідування
заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми …………………………..   131

 

Коломієць В.Ю.

Історико-правовий аналіз кримінальної відповідальності
за заподіяння тілесних ушкоджень (ХХ-ХХІ століття) ……………………………….      137

 

Коцюба С.А.

Тактичні аспекти розслідування незаконного заволодіння
військовослужбовцем вогнепальною зброєю …………………………………………...   144

 

Крижановський О.М.

Основні напрями реалізація стратегії запобігання злочинам
у сфері господарської діяльності ………………………………………………………..     148

 

 

 

Мартиненко В.О.

Особа злочинця-державного службовця
у системі емпіричного дослідження запобігання
зловживанню владою або службовим становищем …………………………………….  154

 

Мрочко Р.М.

Особа злочинця як елемент
криміналістичної характеристики сутенерства ………………………………………… 158

 

Цибенко О.С.

Криміналістична характеристика особи злочинця, що вчинює
незаконні заволодіння автомобілями шляхом подолання систем захисту …………… 162

 

Чіпець О.І.

Наукові підходи до визначення способів незаконного
переміщення вогнепальної зброї …………………………………………………………   167

 

 

Рецензії ……………………………………………………………….………..…………..     171

 

Відомості про авторів ……………………………………………………….…………...   173