ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА

 

Кириченко Ю.В., Гнатенко С.О.

Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання
права на свободу пересування в Україні та європейських державах ………………….           6

 

Кузьменко В.В.

Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія
філософсько-правової концепції Фоми Аквінського …………………………………..     11

 

Палагута В.И.

Проблема изучения природы социальности …………………………………………….  19

 

Стойко О.М.

Чинники успішності миротворчих операцій ООН …………………………………….     25

 

Барабаш О. О.

Права людини в системі дотримання міжнародних стандартів:
загальнотеоретичний аналіз ………………………………………………………….…..   29

 

Пайда Ю.Ю.

Еволюція підходів до регулювання права на свободу
світогляду та віросповідання у юридичній науці ……………………………………….  33

 

Самбор М.А.

Аксіологія права на свободу мирних зібрань в українському суспільстві …………… 40

 

Селіхов Д.А.

Державний сільськогосподарський кредит в ході столипінського
землевпорядкування на українських землях Російської імперії……………………...     46

 

Сердюк І.А.

Інтерпретація поняття методологічний підхід у сучасній правничій науці ………….. 52

 

Сердюк Л.М.

Конституційне регулювання імпічменту президента в Україні
й окремих зарубіжних країнах …………………………………………………………...   59

 

Гоптарєв О.І.

Громадський контроль за діяльністю судової влади на сучасному етапі ……………..           66

 

Ісаєва Н.С.

Теоретико-правова характеристика визначення

поняття «внутрішньо переміщені особи» ……………………………………………….    69

 

Коршун А.А.

Інституційні гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб в Україні: теоретико-правовий аспект ……………………………………………     75

 

 

ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Казначеєв Д.Г., Лопаєва О.М.

Особливості формування психологічної стійкості і готовності
працівників поліції у процесі навчання з вогневої підготовки ………………………      82

 

Волков Ю.М., Поливанюк В.Д.

Проблемні питання застосування вогнепальної зброї
працівниками Національної поліції під час виконання службових обов’язків ………  86

 

 

Клапощук М.М.

Тактичні прийоми, які використовують патрульні поліцейські
при високому  ризику зупинення транспортного засобу для  перевірки ……….……    89

 

Ткаченко Р.О.

Види громадського контролю за діяльністю
органів Національної поліції України .............................................................................           93

 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС.

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Резворович К.Р.

Правова природа судової помилки у цивільному процесі …………………………….   99

 

Можечук Л.В.

Пенсійна система України: сучасний стан та перспективи розвитку ………………… 102

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ.

Собакарь А.О., Нестерцова-Собакарь О.В.

Категоріально-теоретичний вимір національної безпеки України …………………… 107

 

Кобко Є.В.

Система забезпечення національної безпеки України:
елементи та характер їх реалізації в сучасних умовах ………………………………..   112

 

Чумак В.В.

Організація діяльності Державного бюро розслідувань:
світовий досвід та національна модель ………………………………………………….  116

 

Гейц О.О.

Систематизація наукових досліджень з протидії корупції …………………………….   121

 

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Бегалиев Е.Н.

К проблеме применения стимуляторов в ходе производства допроса ……………….. 126

 

Боняк В.О., Коломоєць Ю.О.

Проблема збалансованості процесуально-правового
статусу потерпілого в Україні ……………………………………………………………   130

 

Нікітенко О. І.

Теоретичне поняття історичного розвитку кримінального
законодавства у сфері  внутрішньої безпеки України ………………………………….  134

 

Уварова Н.В.

До проблеми кримінальної відповідальності
за жорстоке поводження з тваринами …………………………………………………..    138

 

Кирбят’єв О.О.

Кримінально-правовий захист професійної діяльності працівників
правоохоронних органів як об’єкт наукового дослідження……………………………  141

 

Вінцук В.В., Цебинога В.Ю.

Актуальні питання реалізації Закону України
«Про оперативно-розшукову діяльність»: теорія та практика ………………………… 144

 

Черняк Н.П., Гаркуша А.Г.

Особливості проведення обшуку за кримінальним
процесуальним законодавством України ………………………………………………..  148

 

Зайцев О.В.

Організаційний та процесуальний статус слідчого …………………………………….  153

 

Лісніченко Д.В.

Тимчасовий доступ до речей та документів: аналіз та проблемні аспекти …………...            157

 

Нізельник О.І.

Особливості здійснення заходів забезпечення режиму секретності
в органах та підрозділах Національної поліції
(за матеріалами ГУ НП в Дніпропетровський області) ………………………………..   160

 

Постол О.І.

Сучасні інформаційні технології як засіб вчинення домашнього насильства ……….   163

 

Фещин М.А.

Особливості  проведення огляду місця події
при розслідуванні кишенькових крадіжок ………………………………………………   168

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ

 

Єфімов В.В.

Особливості оперативно-розшукового запобігання
економічним злочинам в агропромисловому комплексі України …………………….   173

 

Єфімова І.В.

Особливості оперативно-розшукового запобігання контрабанді
об’єктів права інтелектуальної власності ……………………………………………….  176

Калюга Т.О.

Обстановка вчинення шахрайства у сфері надання туристичних послуг …………… 180

 

Чередник К.О.

Обстановка та умови вчинення шахрайств
на ринку нерухомості злочинними угрупованнями …………………………………….  185

 

 

РЕЦЕНЗІЇ …………………………………………………………………………………..    191

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Міжнародні наукові конференції, що відбулися в ДДУВС у 2018 році ……………..     194

Підготовка наукових кадрів ……………………………………………………………...    199

Нові видання ………………………………………………………………………………    203

Персоналії ………………………………………………………………………………….   206