Науковий вісник
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
2021, № 2

Титул

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО.
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Nalyvaiko L.R., Minakova Ye.V., Medyanyk V.A.

Control over the activities of local government bodies:
concepts and types, object and subject ……………………………………………………   8

 

Добробог Л. М.

Комплексна екологічна галузь права в умовах глобалізації ………………………….   14

 

Zavhorodnii V.A., Zhuravel O.Ye

Friendly settlement of dispute in the practice
of the European Court of Human Rights ………………………………………………….   20

 

Лазарева Д. В.

Основоположні нормативно-правові акти міжнародного значення,
у яких закріплено дотримання права на свободу та особисту
недоторканність: ретроспективний аспект ……………………………………………..    25

 

Наливайко О. І., Братішко Н. А.

Права людини як об'єкт національної безпеки України ……………………………….   31

 

Нестерцова-Собакарь О. В.

Учасники процесу та докази в цивільному судочинстві Гетьманщини ……………..    36

 

Рибалкін А.О., Тараніна М.В.

Політична корупція як загроза національній безпеці України ……………………….    41

 

Сердюк Л. М.

Інтерпретація понять «юридичні гарантії
виборчих прав громадян України» й «юридичні гарантії
права громадян України на участь у всеукраїнському та місцевому
референдумах» в сучасній доктрині конституційного права ……………………..…..    46

 

Талдикін О. В.

Протекторат: підходи до інтерпретації …………………………………………………   51

 

Лантух І. С.

Огляд доктринальних та законодавчих джерел
з питання інтерпретації поняття «булінг» ……………………………………………..      55

 

Лебедєва Ю.В.

До питання фінансування неурядових правозахисних
організацій: міжнародно-правовий аспект ……………………………………………..    61

 

Малюк К. В.

Децентралізації в органах місцевого самоврядування ………………………………..    66

 

Новікова М. В.

Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття «джерела права» ……………… 71

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА
ЇЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Марценюк Л. В., Груздєв О. В.

Жінка в секторі безпеки і оборони: гармонія професійного та особистого …………..  76

 

Пайда Ю. Ю.

Нормативно-правове забезпечення та юридичні підстави застосування
примусу правоохоронними органами України ………………………………………..    84

 

Саєнко М. І., Маляренко С. А., Тищенко М. С.

Паритетна демократія і гендерна рівність
у діяльності Національної поліції України …………………………………………….     92

 

Шинкаренко І. О.

Комунікативна компетентність працівників Національної поліції:
сучасні виклики за умов карантинних заходів під час пандемії ……………………..    98

 

Великий Ю. М.

Юридичні колізії в законодавчому та нормативно-правовому акті,
які впливають на професійний рівень поліцейських ......................................................         103

 

Євдокіменко С. А.

Особливості взаємодії державних органів із громадськістю
при забезпеченні громадської  безпеки …………………………………………………    108

 

Пісоцька К. О.

Поняття та класифікація адміністративних актів
управління в діяльності підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України ………………………………………………………..      112

 

Токар А. А., Гоговський Е. В., Бардін Є. В.

Удосконалення психофізичного стану курсантів
під час занять з тактико-спеціальної підготовки ………………………………………    119

 

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ
СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Резворович К. Р.

Нормативно-правові акти України як засіб
забезпечення ефективного функціонування механізму
реалізації гендерної рівності в Україні ……………………………………..…………       125

 

Можечук Л. В.

Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення працівників освіти ……………………      130

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Голобутовський Р. З.

До визначення поняття «публічна служба в органах судової влади України» ……… 138

 

Курінний Є. В.

Інтерес як категорія адміністративного права України ………………………………..  143

 

Собакарь А. О., Пугач А. В.

Особливості застосування окремих заходів забезпечення
провадження у справах про адміністративні правопорушення,
вчинених водіями транспортних засобів ……………………………………………….    149

 

Андреєв А. В.

Поняття та сутність функцій медіації в адміністративному судочинстві …..………..    155

 

Задаля Д. К., Баглай А. В., Проненко В. С.

Адміністративно-правове регулювання
у сфері порушення правил дорожнього руху,
що спричинило пошкодження транспортного засобу …………………………………   160

 

Ніколайчук С. В.

Тенденції та новації правового регулювання забезпечення
гендерної рівності в Україні в публічному управлінні ……………………………….      165

 

Тищенкова І. О.

Співробітництво територіальних громад
у сфері надання адміністративних послуг ……………………………………………..     170

 

Буцьких Д. О.

Сутність та значення інституту адміністративно-правової
охорони водних ресурсів у реалізації екологічної функції держави …………………   174

 

Воловик С. В.

Адміністративно-правовий статус Вищого суду
з питань інтелектуальної власності в Україні …………………………………………..   180

 

Проценко О. В.

Забезпечення рівня захищеності осіб
від проявів домашнього насильства …………………………………………………..        186

 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 

Мозоль С. А., Гуцуляк М. Я.

Співвідношення малозначності діяння, податкової соціальної пільги
та розрахункової одиниці у процесі застосування окремих норм
Кримінального кодексу України …………………………………………………………   191

 

Wróbel A.

The condition of dual criminality in the perspective
of crimes committed abroad
(from the perspective of Polish criminal law) …………………………………………….      196

 

Комих Н. І.

Гендерна оптика в дослідженні злочинності ……………………………………………  204

 

Романова О. І.

Окремі аспекти кримінально-правової оцінки корупції
та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ………………………. 209

 

Саєнко М. І., Матвієнко Є .І., Кир’янова В. О.

Торгівля людьми як глобальна проблема сучасного
світу транснаціонального характеру ……………………………………………………   214

 

Скок О. С., Шевченко Т. В.

Наркозлочинність в Украні: стан та динаміка за 2015-2020 роки ……………………. 219

 

Хашев В. Г.

Дискусійні аспекти визначення стану
сильного душевного хвилювання ………………………………………………………     226

 

Нетяга В. В.

Проблема визначення моменту закінчення контрабанди в Україні …………………    232

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

Петрова І. А., Курдес Е. П., Кіпушева Т. В., Бубліков А. В.

Щодо нормативно-правового врегулювання питання
професійної етики судового експерта …………………………………………………..    238

 

Лазарева Д. О., Хан В.

Праксеологические аспекты правомерности ограничения
права лица на свободу и личную неприкосновенность:

компаративистский анализ законодательства Украины и Казахстана ……………….            245

 

Замкова Я. В.

Проблемні питання розгляду судом справ
про кримінальні проступки у підготовчому провадженні ……………………………     251

 

Крамаренко Ю. М.

Окремі питання використання світового досвіду боротьби
з організованою злочинністю у діяльності правоохоронних органів України ………. 256

 

Черненко А. П., Шиян А. Г.

Проблеми встановлення особи затриманого
за вчинення кримінального правопорушення ………………………………………….    263

 

Шаршенова Н. З.

Обеспечение безопасности и защиты
участников уголовного судопроизводства
в соответствии с законадательством Кыргызской Республики ……………………….   271

 

Піскунова А. О.

Актуальні питання взаємодії експертної служби МВС
з підрозділами досудового розслідування ………………………………………………   277

 

Руденька І. О.

Особливості призначення та провадження комплексної судової
гемологічно-товарознавчої експертизи …………………………………………………   281

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Марценюк Л. В.

Мілітарізація космосу як  загроза національній безпеці країн:
сучасні тенденції та виклики ……………………………………………………………     287

 

Паршин Ю. І., Санакоєв Д. Б., Самойлова С. Ю.

Офшоризація та деофшоризація економіки:
міжнародний досвід та особливості …………………………………………………….    293

 

Рибальченко Л. В., Ткаченко П. І., Ткаченко А. О.

Актуальні проблеми виявлення та запобігання шахрайству
на підприємстві: кримінально-правові аспекти ………………………………………..     301

 

Санакоєв Д. Б., Юр’єв Д. С., Палешко Я. С.

Детінізація грошових коштів як інструмент
посилення фінансової системи держави ……………………………………………….     306

 

Станіна О. Д.

Вплив дезінформації на економічну безпеку країни
в умовах розповсюдження цифрових технологій ……………………………………..     311

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Наукові заходи …………………………………………………………………………….   316

Персоналії ………………………………………………………………………………..       325

Нові видання ………………………………………………………………………………    330

 

Довідка про авторів ………………………………………………………………………   335