Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 1

 

Титул

Зміст

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Андрій Фоменко, Віталій Грибан

Цивільний захист в Україні: створення та функціонування …………………………..    7

 

Олександр Юнін

Процесуальні засоби забезпечення ефективності правосуддя
в соціальних спорах (судовий контроль, виконання рішення суду) …………………    15

 

Сергій Коміссаров

Фактори необхідності захисту прав
у сфері соціального забезпечення суддів ……………………………………………….    22

 

Валерій Пєтков

Обмеження та критерії прийняття рішень в організації ……………………………….    27

 

Жангулим Єрдешова, Уздук Ідресова

Проблеми правового регулюввання зайнятості населення ……………………………  34

 

Лілія Золотухіна

Доречність дисциплінарної відповідальності за порушення присяги
(на прикладі службово-трудових відносин державної служби) ………………………. 39

 

Тамара Ярошевська

Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку України ………………….  46

 

Володимир Киян

Щодо змін у трудовому законодавстві України через пандемію COVID-19 …………  53

 

Ксенія Косяченко

Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти та підстави виникнення …..  60

 

Юрій Крамаренко

Складності застосування позасудових способів врегулювання
правових спорів та шляхи їх вирішення ………………………………………………....   64

 

Олексій Кучеренко

Договір комерційної концесії: питання понятійно-категоріального апарату ………..  69

 

Кристина Резворович, Поліна Смаль

Актуальність удосконалення нормативного професійного регулювання адвокатів    74

 

Лілія Тимченко, Ігор Макуха

Проблемні питання встановлення земельних сервітутів ………………………………   77

 

Ксенія Косяченко, Катерина Артемєва, Ірина Куц

Сторони виконавчого провадження: права та обов’язки боржника ………………….. 82

 

Лілія Тимченко, Любов Казакова

Особливості створення окремих юридичних осіб ……………………………………..    86

 

Інга Гудим

Сутність адміністративної юрисдикції та її місце в адміністративному процесі …….  92

Ірина Лантух

Концепт булінгу та співвідношення із суміжними поняттями ……………………..…… 97

 

Маргарита Максимова

Адміністративно-правове забезпечення безпекового середовища дитини
у сфері використання інформаційно-комунікативних технологій ………………..…..    103

 

Світлана Рижкова

Нормативно-правова  основа діяльності Державної міграційної служби
як субєкта протидії правопорушенням, учинюваним іноземцями в Україні …………  109

 

 

ФІЛОСОФІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Лариса Наливайко, Дар’я Лавренко

Перспективи застосування медіації як способу
мирного вирішення конфліктів ………………………………..........................................        118

 

Аріф Гулiєв, Аліна Замула

Наукова школа, сформована навколо ідей В. Ф. Антипенка:
актуальність, здобутки та перспективи ………………………………………………….  123

 

Лариса Наливайко, Олексій Бочковий, Євгенія Мінакова

Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування з питань
інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах децентралізації влади …………… 130

 

Олександр Висоцький

Міжнародно-правова легітимність: поняття та сутність ………………………………   136

 

Анатолій Поповський

Українські прізвища з компонетом дур- ………………………………………………...    148

 

Василь Березняк

Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду:
аналіз окремих положень Римського Статуту ………………………………………….   155

 

Фатіма Гусейнова

Юридична природа двосторонніх міжнародних договорів
у сфері охорони здоровя …………………………………………………………………   160

 

Людмила Добробог

Поняття методу та методології у дослідженні категорії «галузь права» ……………..  167

 

Олексій Халапсіс

Діахронія історії в поемах Гесіода ……………………………………………………….  174

 

Олена Гавриш

Законодавче забезпечення роботи фахівців соціальної сфери
з мігрантами та біженцями у Німеччині у ХХ столітті ………………………………..     183

 

Олег Левін, Олег Поплавський

Специфіка демократичного транзиту
в новостворених країнах Балтії після розпаду СРСР …………………………………..  189

 

Андрій Самотуга

Організаційно-інституційне забезпечення
інформаційної безпеки України ……………………………………………………...…..    195

 

Ельвіра Сидорова

Характеристика повноважень Верховної Ради України щодо податків і зборів ……. 203

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

 

Дмитро Санакоєв, Адріан Вашко, Володимир Єфімов

Імплементація європейської методології SOCTA
в протидії організованій злочинності в Україні ……………………………………..…    213

 

Оксана Гритенко, Олена Марченко

Значення кримінально-правової класифікації видів звільнення
від кримінальної відповідальності для кримінального процесуального порядку …… 221

 

Валерій Дараган, Олександр Яковченко

Визначення основних напрямів дослідження проблемних питань
організації оперативного обслуговування кримінальною поліцією
лінії роботи щодо незаконного заволодіння транспортними засобами ……………… 229

 

Микола Єфімов

Наукова полеміка стосовно ґенези розуміння
моральності як наукової категорії ……………………………………………………….   234

 

Віктор Плетенець

Використання можливостей інформаційного забезпечення
в подоланні протидії досудовому розслідуванню ……………………………………..    239

 

Яна Триньова

Правове врегулювання використання допоміжних
репродуктивних технологій в Україні: аналіз та пропозиції ………………………….   244

 

Наталія Уварова

Проблема кримінальної відповідальності роботодавця
за незаконне звільнення працівника з роботи …………………………………………..   251

 

Марина Демура

Аналіз правових позицій Верховного Суду щодо регламентації
особливих порядків кримінального провадження …………………………………..…    256

 

Дарія Лазарева

Підстави правомірного обмеження права на свободу
та особисту недоторканність: теоретико-прикладний аналіз …………………………  261

 

Андрій Мельниченко

Наукова полеміка щодо спеціального досудового розслідування
та його місця в системі кримінального процесу ……………………………………….     275

 

Олександра Скок, Катерина Вербицька

Особливості кримінальної відповідальності за сексуальне насильство ……………...  282

 

Віталій Телійчук, Владислав Жукоцький

Отримання інформації з відкритих джерел
при виявленні та документуванні злочинів, пов’язаних
з розповсюдженням порнографічних предметів у мережі Інтернет …………………     290

 

Анатолій Черненко, Анатолій Шиян

Проблеми вибору та залучення захисника у кримінальному провадженні ………….. 299

 

Світлана Шалгунова, Гліб Барабаш

Правоохоронна система Великобританії
та нормативно-правова база її діяльності ……………………………………………...    306

 

Микола Репан, Лариса Панченко

Співвідношення гендерно-обумовленого та домашнього насильства:
поняття, характеристика та загальний огляд законодавства …………………………..    312

 

Ірина Демченко

Особливості встановлення психологічного контакту
в умовах епідемії (пандемії) ……………………………………………………………..     318

 

Сергій Кириченко

Пошук оптимальної моделі кримінального провадження
стосовно особи з інвалідністю …………………………………………………….…….     324

 

Олександр Кривопуск

Способи вчинення крадіжок з рухомого складу залізничного транспорту ………….  328

 

Олександр Неклеса, Денис Юр’єв

Особливості документування кримінальних правопорушень
із самовільного зайняття земельної ділянки …………………………………………….   334

 

Павло Осадчий

Сутність права на ефективний засіб юридичного захисту:
наукові пошуки з аналітичним оглядом відповідної практики
Європейського суду з прав людини ……………………………………………………..    341

 

Павло Черненко

Фальсифікація виборчих документів:
кримінологічна характеристика особистості злочинця ………………………………... 346

 

Юлія Шендрик

Окремі аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів
у кримінальних провадженнях за фактами привласнення, розтрати майна
або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем …………………  354

 

 

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Ірина Скрипченко, Віталій Грибан, Юрій Мороз, Владислав Ластовкін,
Віктор Рожеченко, Віктор Счастливець, Юрій Рейдерман

Роль ехокардіографії у визначенні працездатності правоохоронців …………………. 361

 

Дмитро Бодирєв, Ольга Намлинська

Мультидисциплінарне забезпечення
вогневої підготовки поліцейських в Україні ……………………………………………    368

 

Юрій Великий

Застосування інновацйних освітніх технологій на заняттях з вогневої
підготовки в ЗВО із специфічними умовами навчання ………………………………..     374

 

Євген Гіденко, Марія Альошина

Спілкування поліцейських з представниками засобів масової інформації …………..   385

 

Олександр Карпенко

Практична стрільба з пістолета «I.P.S.C.» порівняльна характеристика
практичної стрільби зарубіжних країн з Україною …………………………………….  389

 

Дмитро Тінін, Володимир Тимофєєв

Психологічні аспекти гендерної політики в секторі безпеки України:
співвідношення маскулінності та фемінізму ……………………………………………    393

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Рецензії …………………………………………………………………………………..        399

Наукові заходи …………………………………………………………………………..       400

Персоналії ………………………………………………………………………………..       401

Нові видання …………………………………………………………………………….        404

 

Довідка про авторів ……………………………………………………………………..      407