Науковий вісник ДДУВС. 2022. № 3

Науковий вісник
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
2022. № 3

Титул

Зміст

 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В УМОВАХ ПРОТИДІЇ
РОСІЙСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ АГРЕСІЇ

 

Іван Богатирьов

Вплив війни в Україні на трансформаційні процеси переходу кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну систему …. 8

 

Дмитро Каменський, Андрій Вознюк

Відповідальність за ухилення від накладених санкційних обмежень в європейському та американському кримінальному праві: сучасний аспект …. 14

 

Сергій Спільник

Особливості кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги …. 22

 

Ірина Шопіна

Ефективність публічного адміністрування у секторі безпеки і оборони: правовий погляд …. 29

 

Сергій Бабанін

Кримінальне законодавство України як засіб протистояння збройній агресії російської федерації …. 33

 

Дмитро Санакоєв, Олексій Скрябін

Особливості здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану …. 39

 

Сергій Басалик, Максим Гнєтнєв

Суспільно-правове обґрунтування обмеження прав громадян в оперативно-розшуковій діяльності в умовах воєнного стану …. 45

 

Вячеслав Коваленко

Організаційно-правові засади забезпечення реалізації права на судовий захист в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні …. 51

 

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО.
ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

Богдан Калиновський, Тетяна Кулик

Законодавчі новели щодо умов прийняття до громадянства України …. 56

 

Дмитро Селіхов

Організаційно-правові засади функціонування ощадно-позичкових товариств на українських землях російської імперії (1869-1917 рр.) …. 63

 

Тетяна Сироїд

Смертна кара: міжнародно-правові стандарти застосування і права людини …. 70

 

Ірина Верба

Доступ до правосуддя: підходи до тлумачення …. 79

 

Катерина Долгорученко

«Правові реалії» під нацистською окупацією територій України (історико-правовий аспект дослідження) …. 84

 

Ольга Кулініч

Конституційно-правове регулювання процесів децентралізації та розвитку місцевого самоврядування в країнах ЄС: досвід для України …. 88

 

Дарія Лазарева

Право на свободу та особисту недоторканність в законодавстві України та Італії: порівняльно-правовий аспект …. 94

 

Світлана Ніколайчук

Співвідношення понять нормативно-правовий акт та індивідуальний акт: теорія та судова практика …. 100

 

Вікторія Райлянова, Ольга Олійник

Передача назв національних та міжнародних організацій, державних компаній, корпорацій та приватних підприємств під час перекладу …. 106

 

Марина Саєнко, Ангеліна Цой

Україна – держава-кандидат на вступ до Європейського Союзу: гарантії безпеки, політичної та економічної відбудови країни …. 112

 

Олександр Талдикін

Клієнтські форми державності: держава-сателіт …. 117

 

Ольга Чепік-Трегубенко

Принцип верховенства права: доктрина та судова практика …. 121

 

Дарина Купач

Аналіз судової практики ЄСПЛ міждержавних скарг щодо порушення прав людини під час військового вторгнення …. 128

 

Валентина Петрушевська

Ґенеза становлення та розвитку інституту старости в Україні …. 133

 

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Ліляна Крянге

Гендерне різноманіття в поліції – важливий показник захисту цивільного населення …. 138

 

Єрнар Бегалієв, Катерина Глуховеря

Правові акти управління у публічній сфері …. 142

 

Юрій Козар

Державно-приватне партнерство у реалізації економічного та соціально-культурного розвитку територіальних громад …. 148

 

Роман Опацький

Методи діяльності публічної адміністрації у сфері реалізації ювенальної політики …. 154

 

Кристина Резворович

Сучасний стан функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні …. 159

 

Владислав Теремецький

Ґендер як політико-правовий орієнтир у сфері праці …. 166

 

 

Галина Ус

Реалізація правових засад захисту прав інтелектуальної власності в Україні …. 172

 

Євгенія Жукова

Особливості структури публічного адміністрування …. 180

 

Андрій Коренев

Міжнародний досвід запровадження і використання альтернативних способів вирішення адміністративно-правових спорів в Україні …. 185

 

Віктор Маковій

Судова експертиза у площині реалізації права на справедливий суд …. 192

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ
ТА ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

 

Микола Єфімов

Наукові диспути щодо дефініції та ознак кримінального правопорушення проти моральності …. 201

 

Юрій Паршин, Віта Мороз, Максим Богуславський

Правопорушення у сфері проведення операцій з об’єктами нерухомого майна: особливості характеристики правопорушень …. 207

 

Ігор Пастух

Межі адміністративної та кримінальної відповідальності за  використання державного чи комунального майна в приватних інтересах …. 213

 

Віктор Плетенець

Проблема співвідношення слідчих ситуацій та ситуацій протидії досудовому розслідуванню …. 219

 

Вячеслав Білецький

Перспективи інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності в Україні …. 224

 

Лілія Бобрішова

Окремі питання об’єкта складу кримінального проступку у вигляді порушення права на безоплатну медичну допомогу …. 231

 

Максим Гнєтнєв, Олександр Махлай

Роздуми про перспективи розвитку оперативно-розшукового законодавства …. 237

 

Валентин Людвік

Мораль (моральність) як об’єкт кримінально-правової охорони …. 243

 

Юлія Степанова

Види кримінальних правопорушень, протидія яким здійснюється Державною прикордонною службою України …. 249

 

Андрій Крушеницький

Витребування речей і документів стороною обвинувачення:  процесуальне оформлення …. 256

 

Олександр Захарченко

Запобігання деліктам, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, як прерогатива охорони прав людини …. 265

 

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Лариса Марценюк

Формування потенційних можливостей Укрзалізниці в межах дотримання економічної безпеки підприємства …. 271

 

Юрій Паршин, Владислав Тишков, Юлія Лініченко

Легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом, та її основні стадії …. 278

 

 

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ
ЮРИДИЧНОЇ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Костянтин Бугайчук

Удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності закладів вищої освіти МВС України, які готують поліцейських …. 283

 

Сергій Коміссаров, Олексій Мамчій

Рекрутинг як сучасна система добору кадрів для Національної поліції …. 292

 

Євген Курінний

Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні …. 297

 

Вікторія Савіщенко

Концепція реалізації студентоцентрованого підходу організації освітнього процесу в умовах воєнного стану …. 303

 

Дмитро Казначеєв, Юрій Волков

Основні проблеми засвоєння теоретичних знань та оволодіння практичними навичками зі стрільби здобувачами вищої освіти під час занять з вогневої підготовки: педагогічний погляд …. 313

 

Людмила Рибальченко, Олександр Косиченко, Ілля Кліницький

Особливості використання візуальних  засобів інформаційно-аналітичної діяльності в юридичній та правоохоронній сферах …. 319

 

Інна Шинкаренко

Психологічні наслідки впливу на особистість правоохоронця  надзвичайних обставин …. 326

 

Валерій Біліченко

Тактика поведінки працівників Національної поліції з метою уникнення небезпечних ситуацій …. 336

 

Володимир Волошин

Шляхи подолання конфліктних ситуацій в оперативному спілкуванні …. 340

 

Дмитро Тінін, Євгеній Калашнік

Становлення геніїв серед представників обдарованої молоді: окремі аспекти виявлення, формування та якісної підготовки творчих особистостей в ході навчального процесу …. 346

 

Олександр Неклеса, Денис Юр’єв

Автоматизація правоохоронної діяльності та її вплив на якість надання поліцейських послуг …. 352

 

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

Лариса Барбарош

Детермінанти домашньої злочинності …. 357

 

Ілля Коваленко

Сутність та система криміналістичної характеристики шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів …. 363

 

Олександр Кривопуск

Способи вчинення злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування …. 369

 

Андрій Литвяк

Класифікація кримінальних правопорушень, що вчиняються працівниками правоохоронних органів …. 377

 

Юрій Ломага

Історичний аспект розвитку нормативно-правової регламентації кримінальної відповідальності за умисні вбивства
у контексті їх потенційної множинності …. 385

 

Віта Первій

Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів при розслідуванні злочинів, пов’язаних із зловживанням
владою або службовим становищем …. 393

 

Андрій Чаус

Проблематика адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин …. 399

 

В’ячеслав Черниш

Кримінологічна характеристика загальносоціальних заходів запобігання зловживанню повноваженнями особами, які надають публічні послуги …. 404

 

Гела Чхеідзе

Детермінанти, що впливають на вчинення кримінальних правопорушень відносно іноземців …. 413

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Рецензії …. 421

Наукові заходи …. 424

Персоналії …. 431

Нові видання …. 432

Памяті вчених …. 435

 

Довідка про авторів …. 437