Засади редакційної політики

Засади редакційної політики поширюються на весь процес підготовки та випуску Вісника і є обов’язковим правилом для всіх, хто до цього долучається, включаючи авторів публікацій.

• Відповідальність. Автори публікацій є відповідальними за викладені в них результати власних досліджень, факти, судження, висновки та рекомендації. Неприпустимими є публікації, що супроводжуються пропагандою війни, насильства, жорстокості, тероризму, закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, розпалювання расової, етнічної та релігійної ворожнечі, образливими висловлюваннями, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації фізичних і юридичних осіб, авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування.

• Відкритий доступ для наукових публікацій. Усі статті доступні всім користувачам одразу після публікації (без реєстрації на сайті) у загальній мережі Інтернет, що дозволяє будь-якому користувачу читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати або посилатися на повні тексти статей, використовувати їх для індексування, передавати їх як дані до програмного забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних чи технічних обмежень, за винятком надання авторам права контролювати цілісність своєї роботи та права на посилання та цитування.

• Толерантність, неупередженість та недискримінація. Редакція Вісника визнає, поважає й цінує різноманіття наук, сфер дослідницьких інтересів, наукових поглядів та ідей, дослідницьких принципів і методів. Неприпустимою є будь-яка дискримінація авторів публікацій за гендерною, етнічною, національною приналежністю, мовою, політичними та релігійними поглядами, соціальним чи майновим статусом, а також на підставі приналежності до певних наукових шкіл чи установ.

• Конфлікт інтересів. Редакція Вісника не задовольняє будь-які і будь-чиї політичні, етичні, релігійні або фінансові інтереси, за винятком політики держави в особі Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку та кадрового забезпечення правоохоронної діяльності.

• Охорона авторського права та заява про плагіат. Автори публікацій та редакція Вісника повинні забезпечувати високу якість наукових досліджень на всіх етапах їх здійснення – від ідеї до оприлюднення результатів. Автори публікацій повинні поважати та дотримуватись норм законодавства про авторське право, посилатись на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, результатів наукових досліджень тощо; зобов’язані усвідомлювати можливість настання відповідальності за наукову роботу із завідомо для них низькою якістю, за неправомірні запозичення (плагіат) – використання наукових результатів інших осіб без їх дозволу та без посилань на відповідні джерела, а також за інші порушення авторських прав. При цитуванні матеріалів Вісника посилання на Вісник обов’язкове. Відтворення та передрук матеріалів можливі тільки за погодженням з редакцією.

• Конфіденційність. Редакція Вісника гарантує конфіденційність процесу взаємодії з авторами, зокрема не оприлюднює негативні висновки рецензентів на наукові статті та результати їх перевірки на достовірність та оригінальність тексту (антиплагіат).