Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

Фоменко Андрій Євгенович

Фоменко Андрій Євгенович, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.


Заступник голови редакційної колегії:

Наливайко Лариса Романівна

Наливайко Лариса Романівна, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України


Члени редакційної колегії:

Юнін Олександр Сергійович, перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Дрозд Олексій Юрійович, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Шатрава Сергій Олександрович, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Гулієв Аріф Джаміль-огли, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Макушев Петро Васильович, професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор.

Омаров Єрбол Абгаєвич, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного інституту Академії правоохоронних органів при Генпрокуратурі Республіки Казахстан (Казахстан), доктор юридичних наук.

Міндаугас Біліус, заступник начальника Литовської школи поліції (Литва), доктор права.

Грицай Ірина Олегівна, професор кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Ільков Василь Васильович, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор.

Щербаковський Михайло Григорович, завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Серьогін Віталій Олександрович, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.

Фрицький Юрій Олегович, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор юридичних наук, професор.

Анжей Пясецький, директор Інституту права, управління та економіки Краківського педагогічного університету (Польща), професор.

Пауліна Бєшь-Срокош, професор Університету Яна Длугоша в м. Честохове (Польща), доктор філософії.

Рафал Лізут, професор Люблінського католицького університету ім. Івана Павла ІІ (Польща), доктор філософії, професор.

Алієв Амір Ібрагм-огли, декан юридичного факультету Бакинського державного університету, (Азербайджан), доктор юридичних наук, професор.