Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

МОРГУНОВ Олександр Анатолійович

МОРГУНОВ
Олександр Анатолійович
,
ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений тренер України, полковник поліції.


Заступник голови редакційної колегії:

Наливайко Лариса Романівна

НАЛИВАЙКО
Лариса Романівна
,
проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України


Члени редакційної колегії:

Алієв Амір Ібрагм-огли, декан юридичного факультету Бакинського державного університету, (Азербайджан), доктор юридичних наук, професор.

Анжей Пясецький, директор Інституту права, управління та економіки Краківського педагогічного університету (Польща), професор.

Б’ярне Мелькевік, професор Лавальського університету (Канада), доктор юридичних наук, професор.

Грицай Ірина Олегівна, професор кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Гулієв Аріф Джаміль-огли, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Дрозд Олексій Юрійович, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Ільков Василь Васильович, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор.

Макушев Петро Васильович, професор кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор.

Міндаугас Біліус, заступник начальника Литовської школи поліції (Литва), доктор права.

Омаров Єрбол Абгаєвич, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного інституту Академії правоохоронних органів при Генпрокуратурі Республіки Казахстан (Казахстан), доктор юридичних наук.

Пауліна Бєшь-Срокош, професор Університету Яна Длугоша в м. Честохове (Польща), доктор філософії.

Рафал Лізут, професор Люблінського католицького університету ім. Івана Павла ІІ (Польща), доктор філософії, професор.

Роберт В. Макгі, професор Державного університету Феєтвілл (США), доктор юридичних наук, професор.

Серьогін Віталій Олександрович, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.

Фоменко Андрій Євгенович, доктор юридичних наук, доцент НТУ «Дніпровська політехніка», Заслужений юрист України.

Фрицький Юрій Олегович, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор юридичних наук, професор.

Шатрава Сергій Олександрович, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Щербаковський Михайло Григорович, завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Юнін Олександр Сергійович, перший проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.