Редакційна колегія

Редакційна колегія збірника наукових праць «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ».

Голова редакційної колегії:

Фоменко Андрій Євгенович

Фоменко Андрій Євгенович, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України.


Заступник голови редакційної колегії:

Наливайко Лариса Романівна

Наливайко Лариса Романівна, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.


Члени редакційної колегії:

Юнін Олександр Сергійович, директор Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Дрозд Олексій Юрійович, начальник докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

Шатрава Сергій Олександрович, професор кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Гулієв Аріф Джаміль-огли, професор кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор.

Макушев Петро Васильович, декан юридичного факультету Дніпровського гуманітарного університету, доктор юридичних наук, професор.

Омаров Єрбол Абгаєвич, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного інституту Академії правоохоронних органів при Генпрокуратурі Республіки Казахстан (Казахстан), доктор юридичних наук.

Міндаугас Біліус, заступник начальника Литовської школи поліції (Литва), доктор права.

Грицай Ірина Олегівна, заступник голови Дніпропетровської ОДА, доктор юридичних наук, доцент.

Ільков Василь Васильович, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, доцент.

Щербаковський Михайло Григорович, завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

Серьогін Віталій Олександрович, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.

Фрицький Юрій Олегович, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор юридичних наук, професор.

Анжей Пясецький, директор Інституту права, управління та економіки Краківського педагогічного університету (Польща), професор.

Пауліна Бєшь-Срокош, професор Університету Яна Длугоша в м. Честохове (Польща), доктор філософії.

Рафал Лізут, професор Люблінського католицького університету ім. Івана Павла ІІ (Польща), доктор філософії, професор.

Алієв Амір Ібрагм-огли, декан юридичного факультету Бакинського державного університету, (Азербайджан), доктор юридичних наук, професор.