Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

МОРГУНОВ Олександр Анатолійович

Моргунов Олександр Анатолійович, ректор Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений тренер України.


Заступник голови редакційної колегії:

Юнін Олександр Сергійович, проректор Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.


Члени редакційної колегії:

Наливайко Лариса Романівна, помічник ректора Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Дараган Валерій Валерійович, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Собакарь Андрій Олексійович, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Почтовий Максим Миколайович, заступник директора Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший дослідник.

Санакоєв Дмитро Борисович, завідувач кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань Дніпровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Шевченко Сергій Іванович, заступник директора Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

Грицай Ірина Олегівна, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, доктор юридичних наук, професор.

Гулієв Аріф Джаміль-огли, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Дрозд Олексій Юрійович, керівник Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Ільков Василь Васильович, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор.

Макушев Петро Васильович, професор кафедри історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор.

Серьогін Віталій Олександрович, декан юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.

Фоменко Андрій Євгенович, професор кафедри публічного права Національного університету «Дніпровська політехніка», доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України.

Фрицький Юрій Олегович, професор кафедри міжнародного права Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, професор.

Шатрава Сергій Олександрович, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового розслідування Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Щербаковський Михайло Григорович, завідувач кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Алієв Амір Ібрагм-огли, декан юридичного факультету Бакинського державного університету, (Азербайджан), доктор юридичних наук, професор.

Пауліна Бєшь-Срокош (Paulina Bieś-Srokosz), професор Університету Яна Длугоша в м. Честохове (Польща), доктор філософії.

Міндаугас Біліус (Mindaugas Bilius), доцент кафедри публічного права Університету Вітовта Великого (Литва), доктор наук, доцент.

Рафал Лізут (Rafał Lizut), професор Люблінського католицького університету ім. Івана Павла ІІ (Польща), доктор філософії, професор.

Роберт В. Макгі (Robert McGee), професор Державного університету Феєтвілл (США), доктор юридичних наук, професор;

Бярне Мелькевік (Bjarne Melkevik), професор Лавальського університету (Канада), доктор юридичних наук, професор;

Омаров Єрбол Агбаєвич, головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного інституту Академії правоохоронних органів при Генпрокуратурі Республіки Казахстан (Казахстан), доктор юридичних наук, професор.

Анжей Пясецький (Andrzej Piasecki), директор Інституту права, управління та економіки Краківського педагогічного університету (Польща), професор.