Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 3

Титул

Зміст

 

Офіційно

 

ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ
ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

 

Іван Богатирьов
Віктимологічні особливості жертви вимушеної міграції

 

Євген Курінний
Перспективи створення військової поліції в Україні

 

Андрій Кучук, Оксана Легка 
Міжнародне право: сутнісний аспект

 

Лариса Марценюк
Важливість збереження економічної безпеки українських залізниць в умовах реформування та відновлення

 

Ірина Дрок 
Кадровий резерв забезпечення реінтеграції та управління деокупованою територією

 

Дарія Лазарева, Олексій Кессарійський
Особливості проведення процесуальних дій перед внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в розрізі проблемних аспектів сучасності

 

Цагік Оганісян
Правові стандарти у сфері захисту прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні

 

Віктор Олійник
Діяльність судів в умовах воєнного стану

 

Олександр Передерій
Повноваження  органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в умовах  воєнного стану

 

Євген Єдаменко
Проблематика запобігання та протидії домашньому насильству в Україні в умовах воєнного стану

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 

Катерина Катеринчук, Віктор Базов
Обмеження прав та свобод людини і громадянина

 

Юрій Кириченко, Ігор Шулежко
Право на невтручання в особисте і сімейне життя: деякі питання щодо його конституційного регулювання в Україні та європейських державах

 

Борис Логвиненко
Напрями підвищення ефективності інституційного механізму забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні

 

Елеонора Скиба
Філософські основи нового підходу до роботи поліцейських офіцерів громади

 

Віктор Кириченко, Юлія Соколенко 
Історія становлення та розвитку конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні

 

Ростислав Молчанов
Актуальні питання законодавчого врегулювання забезпечення права людини на мирні зібрання

 

Каміль Примаков
Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання державної політики у сфері національної безпеки

 

Лілія Сердюк
Основний Закон Української держави і суспільства як найважливіша юридична гарантія законності і правопорядку

 

Юлія Олійник 
Доктринальні підходи до визначення поняття право на професійну правничу допомогу

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Василь Костицький, Денис Стрижеус 
Правонаступність інституційного забезпечення захисту цивільних прав

 

Ганна Блінова, Вадим Чалик
Механізм адміністративно-правового регулювання використання інноваційних технологій у соціальній сфері

 

Станіслав Васильєв, Георгій Фінін 
Правове регулювання отримання дозволу для археологічних досліджень в Україні

 

Олександр Музичук 
Напрямки вдосконалення діяльності публічних службовців в Україні

 

Сергій Лукаш, Ірина Пуріга 
До характеристики елементів соціального захисту державних службовців

 

Оксана Панасюк, Роман Кобко
Стан правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 

Кристина Резворович, Даніела Голубєва 
Анатомічні матеріали людини: цивільно-правовий аспект

 

Андрій Собакарь, Тетяна Дженчако 
Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень на транспорті

 

Василь Стратонов, Володимир Рибалко
Дисциплінарна відповідальність суддів за пунктом 3 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

 

Ірина Тищенкова 
Практика надання електронних послуг у сфері міграції та громадянства міграційною службою України

Костянтин Фомічов
Адміністративно-правовий аналіз суб’єктного складу формування державної політики у сфері соціальної захищеності осіб з інвалідністю

 

Артем Плахотний
Проблемні питання щодо відмежування понять «застосування», «активне застосування» та «використання» вогнепальної зброї в законі про Національну поліцію

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ АСПЕКТИ
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

 

Андрій Богатирьов 
Інституційне реформування кримінально-виконавчої системи України та її трансформації в пенітенціарну систему в умовах воєнного стану

 

Євген Легеза
Правове регулювання діяльності Національної поліції України щодо протидії насильству в сім’ї

 

Катерина Буряк
Суб’єктивні ознаки кримінальних правопорушень у сімейно-побутовій сфері

 

Дмитро Колодчин 
Роль міжнародно-правових стандартів у запобіганні злочинності в пенітенціарній сфері зарубіжних країн

 

Моніка Порвіш (Monika Porwisz)
Протидія економічній злочинності в Польщі з кримінологічної та емпіричної перспективи

 

Михайло Фіалка
Документ, що містить державну таємницю, як предмет кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці

 

Ассоль Шульженко
Кримінологічні особливості та мотиви осіб, які вчиняють пенітенціарний рецидив

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ
ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

 

Ірина Басиста
Окремі проблеми, що виникають при вирішенні питання про стягнення процесуальних витрат у зв’язку із закриттям кримінального провадження з підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності

 

Микола Єфімов
Організаційно-тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій в умовах епідемії (пандемії)

 

Євген Лук’янчиков, Інна Тецька
Проблемні питання допустимості доказів при визначенні або зміні підслідності

 

Тарас Воліков
Теоретичні концепції розробки окремих криміналістичних методик

 

Дарія Лазарева, Дмитро Карцигін
Особливості інституту відводу (самовідводу) у кримінальному процесі

 

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
ЮРИДИЧНОЇ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Віталій Грибан, Володимир Мельніков
Наслідки впливу пандемії на якість освіти

 

Юрій Волков 
Інноваційні технології в системі вогневої підготовки: сучасні  аспекти та можливості поліцейських

 

Володимир Тимофєєв, Данило Зайцев, Анастасія Булдакова 
Деякі психологічні аспекти, що впливають на поліцейських у ситуаціях із активним застосуванням вогнепальної зброї

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Гідаят Азімов
Основні завдання та функції забезпечення системи державного резерву

 

Олексій Литвиненко 
Законні інтереси засуджених до позбавлення волі на певний строк як змістовний елемент їх правового статусу

 

Інна Медяник 
Зарубіжний досвід формування в Україні моделі реінтеграції тимчасово окупованих та анексованих територій

 

Василь Пулик
Підстави криміналізації поведінки, пов’язаної зі спробами протиправної корекції здійснення правосуддя (ст. 376 КК України)

 

Олег Солоха
Проблеми оскарження рішень, дій або бездіяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання ухвал суду у цивільних справах: прикладний аспект

 

Олена Телень 
Мета і завдання діяльності дізнавача щодо запобігання кримінальним правопорушенням

 

Павло Ткаченко
Кримінологічна характеристика злочинності, яка вчиняється організованими групами та злочинними організаціями

 

Ірина Циб
Стан дослідження поняття «наруга» у кримінально-правовій доктрині України

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Рецензії

Персоналії

Пам’яті вчених

Довідка про авторів

Зміст (англ.)