Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. Спеціальний випуск № 2

«Права людини та правоохоронна діяльність в умовах воєнного стану»

 

Титул

Зміст

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ, КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ
ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВ ЛЮДИНИ

Ірина Царьова, Олена Голуб
Сексуальне насильство – зброя в умовах воєнного конфлікту

 

Сергій Дяченко, Діана Інгульська 
Судова практика роз’яснення судових рішень в цивільному судочинстві

 

Олександр Кравченко 
Розмежування понять «конфіденційна інформація бізнесу» та «конфіденційна інформація про фізичну особу»

 

Віктор Лазарєв
Становлення концепції зловживання правом: від Стародавнього Риму до ХІХ сторіччя

 

Цагік Оганісян
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах воєнного конфлікту: проблеми теорії та практики

 

Каріна Пісоцька, Єлизавета Бурмистрова
Особливості національної ідентичності української молоді в умовах російсько-української війни

 

Терезія Попович, Юрій Ходанич
Особливості природи права на анонімність в інтернеті

 

Ольга Россильна
Європейський вимір персоналізованої медицини та великих даних

 

Андрій Самотуга, Рікардо Фурфаро 
Медіа між державою, правом та суспільством під час міжнародних збройних конфліктів. Частина ІІ: Перша світова війна, Центральні держави

 

Ігор Сердюк
Засади конституційного ладу України в контексті нової реальності

 

Ольга Чепік-Трегубенко
Інститути громадянського суспільства у забезпеченні прав внутрішньо переміщених осіб в Україні

 

Денис Чижов
Право на свободу та особисту недоторканність у контексті забезпечення національної безпеки

 

Олена Юшкевич
Право дитини на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника

 

Юлія Лебедєва
Організаційно-правові гарантії репродуктивних прав людини в Україні: конституційно-правова характеристика

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВІ
ЗАСАДИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЇЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Андрій Собакарь, Олександра Нестерцова-Собакарь
Дотримання принципу законності застосування поліцією заходів адміністративного примусу у сфері безпеки дорожнього руху під час дії правового режиму воєнного стану

 

Олексій Бочковий
Позитивне стимулювання у діяльності Національної поліції як недооціненний засіб забезпечення та підтримання дисципліни серед поліцейських

 

Олег Журавель
Особливсоті притягнення поліцейських до окремих видів цивільно-правової відповідальності

 

Каміль Примаков
Правоохоронні органи, як суб’єкти забезпечення національної безпеки України

 

Валерій Біліченко
Необхідність використання тактичних принципів в роботі підрозділів поліції

 

Михайло Пожидаєв, Андрій Мельник
Проблеми якісної підготовки поліцейських в умовах воєнного стану: причини і виклики

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ
ОХОРОНИ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Іван Богатирьов
Кримінологічна характеристика особи, котра вчиняє злочини в умовах війни в Україні

 

Микола Єфімов, Ілона Загоровська
Розслідування незаконного зайняття рибним промислом: актуальні проблеми

 

Роман Опацький 
Сучасний стан міграції в Україні внаслідок військового вторгнення російської федерації

 

Євген Письменський
Особливості кваліфікації колабораційної діяльності у формі передачі матеріальних ресурсів ворогові

 

Віктор Плетенець
Особливості виявлення й документування фактів учинення деяких кримінальних правопорушень проти довкілля в умовах надзвичайних правових режимів

 

Костянтин Чаплинський
Актуальні проблеми досудового розслідування в умовах надзвичайних правових режимів

 

Тарас Воліков
Організація і тактика проведення нонвербальних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів проти власності у воєнний час

 

Марина Демура 
Укладення угоди в кримінальному провадженні: практика ЄСПЛ та національних судів

 

Олексій Камишанський, Олена Проценко
Аналітичний огляд законодавчих та нормативно-правових актів щодо запобігання та протидії насильству в Україні

 

Анна Коршун
Правовий механізм захисту жертв домашнього насильства в умовах воєнного стану: проблеми теорії та практики

 

Олена Макарова 
Тактиктичні особливості проведення допиту в кримінальному провадженні

 

Наталя Павлова 
Проведення допиту та впізнання у режимі відеоконференції при розслідуванні шахрайства в умовах надзвичайних правових режимів (епідемії, пандемії, воєнного стану тощо)

 

Вікторія Пилип
Участь інститутів громадянського суспільства у документуванні воєнних злочинів

 

Дмитро Санакоєв 
Нормативно-правові аспекти врегулювання обігу зброї в умовах воєнного стану

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОГО
СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

 

Лариса Марценюк, Євгенія Коваленко-Марченкова, Микола Гненний, Анатолій Жилкін
Напрями логістичних трендів в транспортному секторі з урахуванням воєнного стану та розумної мобільності

 

Алла Тарасюк 
Особливості реалізації проектів економічного розвитку в Україні

 

Лілія Тімофєєва
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків в євроінтеграційному контексті

 

Олена Галушко, Рафал Лізут
Вплив воєнного стану на аналіз маркетингового середовища компанії

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Олександр Більчук 
Сутність, зміст та основні напрями реалізації державної політики України у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

 

Олександр Бородін
Наукова полеміка стосовно типових слідчих ситуацій розслідування торгівлі людьми, яка вчиняється в умовах збройних конфліктів

 

Наталія Братішко 
Напрями використання цифрової криміналістики в умовах воєнного стану

 

Діана Гаращук
Організація і тактика проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні незаконного зайняття рибним добувним промислом у воєнний час

 

Ольга Гіда 
Режим надзвичайного стану як об’єкт адміністративно-правового забезпечення

 

Андрій Калашник 
Адміністративно-правові заходи запобігання та нейтралізації внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз національній безпеці України

 

Інна Медяник
Проблеми забезпечення безпекового середовища та захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України

 

Інна Мельниченко
Кримінологічне забезпечення запобігання сексуальному насильству, пов’язаному зі збройним конфліктом в Україні

 

Максим Пришедько
Деякі питання оптимізації правових засад формування та функціонування державних реєстрів

 

Довідка про авторів