Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 1

Титул.

Зміст.

 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

 

Євген Соболь
Діяльність  апарату суду як правоохоронного органу при здійсненні електронного правосуддя

 

Микола Веселов
Проблеми кваліфікації окремих військових адміністративних правопорушень в умовах воєнного стану (на прикладі проступків, передбачених ст. 17210 КУпАП)

 

Олександр Дудоров, Роман Мовчан, Дмитро Каменський
Кримінальна відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства

 

Євген Курінний
Адміністративно-правове забезпечення інформаційної гігієни під час воєнного стану  в Україні

 

Марина Медведєва
Юрисдикційні імунітети держав у контексті відшкодування росією шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії

 

Ігор Медицький
Кримінологічна оцінка наслідків (втрат) від збройної агресії проти України

 

Олег Муза
Організаційно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану

 

Василь Омельчук, Олександр Калініченко
Право на доступ до публічної інформації: сутність та окремі проблеми в умовах воєнного стану

 

Олег Рєзнік
Щодо проблематики законодавчого врегулювання питань здійснення повноважень сільського, селищного, міського голови у разі їх дострокового припинення на період дії правового режиму воєнного стану в Україні

 

Садіг Тагієв, Михайло Пузирьов, Сергій Івашко 
Негласні слідчі (розшукові) дії в умовах війни: окремі теоретичні та практичні аспекти (частина І)

 

Віталій Грибан, Ксенія Невінчана, Біджасвіт Дac
Надзвичайні ситуації та їх наслідки у контексті російсько-української війни 2022 року

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Аріф Гулієв, Марія Розова
Роль жіночого султанату в Османській імперії

 

Юрій Козар
Базові засади розбудови інституту громадянського суспільства в Україні: європейський та вітчизняний досвід

 

Анатолій Француз, Олександр Лощихін, Наталія Камінська
Соціальна цінність княгинь у період Київської Русі

 

Дарія Лазарева
Міжнародна відповідальність держав

 

Олександра Нестерцова-Собакарь
Докази за статутом цивільного судочинства 1864 року

 

Оксана Сокиринська, Інна Ковальчук
Правовий аналіз військового конфлікту у Косово з точки зору дії міжнародного гуманітарного права

 

Олександр Талдикін
Суверенітет: спроба класифікації

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Ольга Безпалова, Юлія Легеза
Використання поліцією засобів масової інформації (медіа) для забезпечення безпеки дітей у цифровому просторі

 

Євген Легеза
Особливості реалізації прав осіб з інвалідністю: зарубіжний досвід та напрямки удосконалення

 

Борис Логвиненко
Цифровий простір у системі взаємодії Національної поліції України з медіа

 

Дмитро Припутень
Адміністративно-правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів

 

Ігор Алєксєєнко
Колективні трудові права у гіг-економіці України: проблеми їх реалізації

 

Валентин Дворник, Роман Опацький, Наталя Дев’яткіна, Сергій Ковальов
Шлюб: ретроспективний огляд та перспективи

 

Лілія Золотухіна
Значення дистанційної форми організації роботи для забезпечення інтересів працівників (на прикладі Нідерландів)

 

Ірина Дзюба
Особливості судових дебатів у судовому процесі розгляду цивільної справи та їх специфіка

 

Цагік Оганісян
Правове регулювання ліквідаційної процедури у справі про банкрутство юридичних осіб

 

Максим Шпак
Особливості правової допомоги у цивільному процесі на стадії розгляду цивільних справ в судах першої інстанції

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ АСПЕКТИ

 

Василь Березняк
Запобігання шахрайству в Інтернеті

 

Катерина Катеринчук
Геноцид як форма насильства

 

Юрій Орел
Щодо доцільності запровадження експерименту з виправлення і ресоціалізації засуджених

 

Максим Почтовий
Кримінально-правова охорона честі та гідності особи у законодавстві України

 

Роман Каторкін
Окремі питання кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого ст. 111-1 КК України

 

Олексій Крижановський
Вплив обтяжуючих обставин на ступінь тяжкості кримінальних правопорушень проти власності корисливої спрямованості

 

Василь Франчук, Станіслав Єфтемій
Досвід Республіки Польща у сфері кримінально-правової протидії перевищенню влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу

 

Юлія Христова
Стан наукової розробленості проблем кримінологічного захисту правосуддя в Україні

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ АСПЕКТИ

 

Євген Лук’янчиков, Борис Лук’янчиков, Ольга Микитенко
Відеозапис як спосіб формування судових доказів

 

Ігор Пиріг, Сергій Прокопов
Можливості використання криміналістичних обліків під час розслідування кримінальних правопорушень

 

Оксана Стрельченко, Ірина Булик, Ірина Бухтіярова
Суб’єкти адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів

 

Світлана Тіщенкова
Особливості використання спеціальних знань під час розслідування масових заворушень

 

Вячеслав Білецький
Правова регламентація оперативно-розшукової діяльності в Україні: стан та перспективи

 

Марина Демура
Згода особи, яка має здійснити страхове відшкодування, на проходження лікування потерпілим в іноземній державі як форма конвенційної процедури в з’єднаному процесі

 

Андрій Захарко
Недоліки в регламентації підстав закриття кримінального провадження

 

Юрій Крамаренко
Окремі питання дотримання таємниці приватного спілкування під час кримінального провадження

 

Дмитро Санакоєв, Дмитро Худенко
Генезис наукового забезпечення впровадження системи оцінки socta в діяльності Національної поліції України

 

Олександр Христов
Зарубіжний досвід правового регулювання використання громадськості кримінальною поліцією під час протидії злочинності

 

Володимир Волошин
Формування готовності майбутніх офіцерів оперативно-розшукових підрозділів до запобігання конфліктам у оперативному спілкуванні

 

Юрій Оверченко
Дестабілізаційний вплив морського тероризму на світову продовольчу безпеку

 

Анатолій Шиян
Використання матеріалів досудового розслідування під час судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції: теоретичні та практичні аспекти

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Володимир Вишня, Олександр Махницький, Біджай Кандел
Розробка моделей систем багатокомпонентного дозування

 

Лариса Марценюк, Микола Гненний, Рікардо Фурфаро
Розробка напрямів відновлення туристичної сфери України з урахуванням світових інновацій

 

Інна Ковальчук, Анна Пахомова, Вікторія Мельник
Проблеми та тенденції розвитку систем трансферу технологій аграрних ЗВО: нормативний аспект

 

ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
ЮРИДИЧНОЇ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Юлія Родіна, Юрій Великий
Про доцільність врахування в освітньому процесі тижневої рухової активності курсантів ЗВО

 

Олена Можаровська
Навчання анотування іншомовних текстів як одного з видів спеціалізованої мовленнєвої діяльності

 

Юлія Синиціна, Олена Лук’яненко
SEO аналіз інтернет-комунікації закладів вищої освіти МВС України

 

Arie Andrasyah Isa, Ольга Олійник, Аліна Лукомська
Правові аспекти діяльності перекладача у кримінальному провадженні та деякі труднощі перекладу юридичної термінології

 

Сергій Петренко, Тетяна Трень
Професійна освіта поліцейських у навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Владислав Бабенко
Ґенеза кримінального процесуального законодавства щодо реалізації стороною обвинувачення своїх повноважень на досудовому провадженні в умовах воєнного стану

 

Максим Гаріфуллін
Наукові дефініції й практики законодавчого закріплення поняття «адміністративний акт»: вітчизняний та зарубіжний досвід

 

Олександра Горбаченко
Порівняльно-правовий аналіз досвіду України та Угорщини в питанні забезпечення зовнішніх функцій: сфера інвестицій

 

Інга Гудим
Характеристика системи суб’єктів адміністративно-юрисдикційних проваджень та її системоутворюючих ознак

 

Дмитро Карцигін
Підстави для відводу (самовідводу) прокурора, слідчого, дізнавача

 

Олексій Кессарійський
Підстави та процесуальний порядок проведення процесуальних дій до внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань для з’ясування обставин вчинення злочину

 

Дмитро Корнілов
Мобінг як негативне явище у сфері праці та шляхи його подалання через колективно-договірне регулювання трудових відносин

 

Вадим Мігалатюк
Про кримінологічне попередження злочинності

 

Павло Ткаченко
Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак самовільного залишення військової частини або місця служби

 

Анастасія Чепіжко
Закордонний досвід надання адміністративних послуг у сфері ліцензування об’єктів дозвільної системи

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи

Нові видання

Довідка про авторів

Table of contents (in English)