Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 4

Титул

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНОГО
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 

Наталя Бровко, Світлана Поляруш-Сафроненко
Становлення громадянського суспільства в Україні в умовах євроінтеграційних процесів: конституційно-правовий аналіз

 

Юрій Кириченко, Наталія Рєзанова
Право на недоторканність житла в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання

 

Олена Марченко
Права людини у вимірах західної і східної цивілізацій

 

Олена Костроміна
Адміністративна юстиція в системі сучасної правової держави

 

Світлана Ніколайчук
Система контролю за діяльністю судів в Україні

 

Віктор Олійник
Роль суду у демократичному розвитку України

 

Каміль Примаков
Органи правопорядку як суб’єкти забезпечення національної безпеки

 

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Ігор Алєксєєнко
Основні проблеми правового регулювання цифрових трудових платформ в Україні

 

Лариса Марценюк
Особливості доступу до публічної інформації

 

Вячеслав Пузирний
Проблема класифікації нотаріальних проваджень: сучасний стан та шляхи вдосконалення

 

Мальвіна Бакал
Особливості оподаткування спадщини в умовах воєнного стану

 

Євгеній Горішній, Анатолій Міняйло, Людмила Дмитренко
Екологічні ризики та збитки довкіллю України внаслідок війни

 

Вікторія Пилип
Взаємодія інститутів громадянського суспільства та органів державної влади у контексті формування безпекового середовища в державі

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ АСПЕКТИ
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

 

Євген Курінний
Особливості законодавчого регулювання застосування поліцейських заходів примусу в Україні

 

Валентина Меркулова, Оксана Гритенко
Правомірна діяльність захисника або представника особи з надання правової допомоги: визначення потерпілих за ст. 397 КК України та співвідношення окремих понять

 

Роман Опацький
Взаємодія державних органів у територіальних громадах щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

 

Ігор Ієрусалимов, Владислав Удовенко
Актуальні питання кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері комп’ютерної інформації

 

Дмитро Колодчин
Стан наукового розроблення проблеми дослідження злочинності в пенітенціарній сфері України

 

Олексій Крижановський
Шляхи вдосконалення кримінально-правових та пов’язаних з ними заходів запобігання наркозлочинності

 

Вікторія Руфанова
Кримінологічні показники гендерно зумовленого насильства в Україні

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ
ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

 

Євген Лук’янчиков,
Борис Лук’янчиков, Ольга Микитенко

Нормативне регулювання початкового етапу досудового розслідування

 

Ігор Пиріг
Тактика проведення нонвербальних слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного заволодіння транспортним засобом

 

Руслан Степанюк
Особливості організації розслідування кримінальних правопорушень в умовах епідемії (пандемії)

 

Садіг Тагієв, Михайло Пузирьов, Сергій Івашко
Забезпечення конституційних прав громадян при повідомленні про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (частина ІІ)

 

Віталій Бондарчук, Інна Босак
Досудове розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються іноземцями та особами без громадянства

 

 

Андрій Габрелян, Олександр Чепель
Система прав свідка в кримінальному процесі: стан, проблеми та шляхи їх подолання

 

Віра Навроцька
Недоліки правового регулювання й практики роз’яснення обвинуваченому його прав та обов’язків і вручення пам’ятки про це

 

Сергій Ісланкін
Актуальні питання доказування у кримінальному процесі

 

Юлія Маріна
Деякі особливості застосування поліграфа у кримінальному провадженні в Україні та світі

 

Олександр Неклеса, Денис Юр’єв
Актуальні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Халіл Калтаєв
Використання методу енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного аналізу при діагностуванні діамантів

 

Володимир Григоренко, Олексій Пономаренко
Конструктивні особливості циліндричних штифтових замикаючих пристроїв „Tytan ZX” фірми “Gerda”

 

 

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ПРАВОТВОРЕННЯ
ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

 

Лариса Марценюк, Андрій Нєцвєтов
Напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні

 

Олена Макарова
Законодавча регламентація призначення судово-психіатричної експертизи у кримінальному та цивільному провадженнях

 

Вероніка Чекалюк
Теоретико-методологічні засади моделювання іміджу держави у контексті мультимедійної комунікації

 

Анна Ярош
«Мова ворожнечі» в українському та англійському онлайн-дискурсах

 

Олена Галушко, Камерон Батмангліч
Модель змішаного навчання в сучасних умовах

 

Валерій Біліченко
Застосування новітніх технологій у тактико-спеціальній підготовці для ефективної протидії злочинності

 

Юрій Волков
Психологічне вигорання поліцейських після застосування вогнепальної зброї на ураження

 

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Олександр Більчук
Становлення та розвиток державної політики України у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів: історико-правовий екскурс

 

Дар’я Большакова
Окремі питання укладення угод в провадженнях щодо домашнього насильства

 

Андрій Калашник
Поняття та особливості адміністративно-правового реагування на виклики та загрози національній безпеці та національним інтересам України

 

Марина Петешенкова
Поняття та види (способи) зловживань процесуальними правами учасниками судочинства

 

Альона Пономарьова
Повноваження органів опіки та піклування у сфері запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із домашнім насильством щодо дітей

 

Максим Пришедько
Деякі особливості діяльності органів державної влади, інших державних органів України у сфері формування та функціонування державних реєстрів

 

Максим Салай
Особливості виконавчого напису як нотаріального акта

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи

Підготовка наукових кадрів

Персоналії

Нові видання

Пам’яті вчених

Довідка про авторів

Table of contents