Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 2

Титул

Зміст

 

ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

 

Лариса Наливайко 
Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення прав дитини на безпечні умови життя

 

Валентина Боняк, Ольга Чепік-Трегубенко
Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в контексті забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб

 

Євген Курінний
Про комплесність реформи правоохоронних органів України

 

Олександр Передерій 
Проблеми захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні

 

Василь Поливанюк, Дмитро Бодирєв
Використання сучасних технологій вогневої підготовки поліцейських в умовах війни: переваги та недоліки

 

Валентина Чернобук
Захист прав дитини на тимчасово окупованих територіях України

 

Аліна Чорна
Принципи запобігання поліцією кримінальним правопорушенням на деокупованих територіях

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ
ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

 

Валентина Боняк
Плюралізм наукових підходів до визначення принципу підзвітності та відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

Сергій Бостан
Об’єкт та предмет статології (науки про державу)

 

Аріф Гулієв, Марія Розова
Образ Хюррем cултан у правових пам’ятках

 

Юрій Кириченко, Павло Назаренко 
Право на судовий захист в Україні та європейських державах: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 55 Конституції України

 

Наталія Обушенко, Володимир Киян 
Основні етапи історичного розвитку системи трудового законодавства України

 

Дмитро Селіхов 
Принцип підзвітності та відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб: змістовне наповнення в умовах децентралізації влади

 

Наталія Комих 
Блогосфера як актор комунікативного поля війни: проблема розмитої експертності

 

Олег Левін 
Використання фейкових акаунтів як інструмента ІПСО під час українсько-російської-війни

 

Наталія Леонова 
Актуалізація інформаційного стилю української мови у різних видах мас-медіа під час збройної агресії росії

 

Віталій Мудраков, Наталія Лютко, Ольга Павлик
«Людяне» та «ідеологічне»: до осмислення російсько-української війни в категоріях ідентичності

 

Світлана Поляруш-Сафроненко
Порядок добровільного об’єднання територіальних громад в Україні

 

Ігор Сердюк
Методологічні підходи як необхідна складова методології дослідження правових актів

 

Олександр Талдикін
Інформаційний суверенітет та його зміст

 

Ольга Ядловська
Гендерна політика в країнах Західної Азії: на шляху від дискримінації до пом’якшення гендерного дисбалансу

 

Ігор Наливайко
Роль держави у забезпеченні соціальних стандартів та гарантій: теоретико-правові аспекти та світовий досвід

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Лілія Золотухіна
Сучасні тенденції та проблеми правового регулювання сумісництва

 

Ігор Пастух 
Правове регулювання обмеження у праві вчинення нотаріальних дій

 

Ганна Спіцина, Світлана Гуцу
Захист особистої інформації працівників, отриманої в процесі відеоспостереження на робочому місці

 

Оксана Стрельченко 
Особливості функціонування інституту адміністративної відповідальності у парадигмі адміністративного права

 

Костянтин Фомічов
Система принципів державної політики формування та реалізації соціальної захищеності осіб з інвалідністю

 

Вікторія Задоя
Правова природа захисту суб’єктивних публічних прав осіб в адміністративному праві

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ АСПЕКТИ
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

 

Іван Богатирьов, Олександр Михайлик 
Баланс інтересів персоналу місць несвободи і засуджених крізь призму принципів диференціації та індивідуалізації виконання покарань

 

Лариса Марценюк, Олена Проценко
Удосконалення сутності поняття «домашнє насильство»

 

Юрій Орел 
Дисциплінарні проступки засуджених та їх класифікація

 

Олександр Храмцов 
Фізичне насильство як спосіб незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій

 

Едуард Стоматов 
Забезпечення права на приватне життя засуджених до позбавлення волі та осіб, узятих під варту: таємниця кореспонденції

 

Юлія Христова
Міжнародні стандарти забезпечення безпеки правосуддя

 

Олександр Журавель
Юридичний казус у силовому затриманні працівниками поліції

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ,
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ АСПЕКТИ

 

Оксана Пчеліна, Тетяна Фоміна
Особливості проведення огляду місця події під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі збройною агресією проти України

 

Сергій Басалик 
Вплив сучасного нормативно-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності на ефективність здійснюваних заходів

 

Олексій Бойко 
Медіація у кримінальному провадженні України: досвід іноземних держав

 

Аліна Гутник, Єлизавета Коць
Проблемні аспекти вручення процесуальних документів особі, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території держави-агресора

 

Андрій Захарко
Розмежування компетенцій слідчого, дізнавача, прокурора щодо випадків закриття кримінального провадження

 

Олександр Махлай
Мотиваційні особливості конспіративного співробітництва з оперативними підрозділами в сучасних умовах

 

Олена Солдатенко
Проблемні питання та перспективи вдосконалення правового регулювання процедури проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії

 

Олександр Туз
Доступ до інформації як показник ефективності оперативно-розшукової діяльності

 

Володимир Федченко, Аліна Гаркуша, Тетяна Бадалова, Юлія Ткач
Окремі проблемні питання здійснення екстрадиції у злочинах, пов’язаних із незаконою трансплантацією анатомічних матеріалів людини

 

Олександр Христов
Теоретичні та праксеологічні проблеми організації використання громадськості підрозділами кримінальної поліції під час оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження

 

Анатолій Черненко
Про місце тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у структурі кримінального процесуального законодавства

 

Володимир Григоренко, Олексій Пономаренко
Щодо будови та принципу дії додаткових елементів захисту від несанкціонованого відмикання деяких штифтових замикаючих пристроїв із горизонтальною шпариною

 

Віталій Єрьоменко
Особливості здійснення оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану

 

Юлія Шендрик
Деякі проблемні питання призначення ревізії та використання її висновків у кримінальному провадженні

 

Анатолій Шиян, Уляна Шемет
Особливості розвитку і становлення інституту дізнання в Україні

 

Наталія Шумська (Резцова)
Затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, як спосіб правомірного обмеження права на свободу та особисту недоорканність

 

ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
ЮРИДИЧНОЇ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Вікторія Пальченкова, Олена Рябчинська, Ірина Чернова
Актуальні питання формування мовної компетентності докторів філософії з права

 

Дмитро Казначеєв, Олена Лопаєва
Правові аспекти діяльності Національної поліції в умовах воєнного стану крізь призму необхідності якісної професійної підготовки

 

Олександр Царьов
Актуальні питання організації тактико-спеціальної підготовки

 

Інна Шинкаренко
Психологічна структура гендерних стереотипів курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання

 

Юрій Великий
Переозброєння Національної поліції короткоствольною вогнепальною зброєю: закордонний досвід і вітчизняні перспективи

 

Анатолій Наточій, Юрій Волков
Міжнародні рекомендації щодо трансформації законодавства про застосування вогнепальної зброї поліцейськими

 

Володимир Тимофєєв, Катерина Байрак
Професійна підготовка сил територіальної оборони України в умовах воєнного стану

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

 

Гідаят Азімов
Поняття системи державного резерву та її забезпечення

 

Олена Блохіна
Проблематика примусового притягнення до адміністративної відповідальності при зверненні до виконання постанов у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі

 

Алла Гнатчук
Зарубіжний досвід виконання судових рішень в місцях несвободи

 

Ольга Дунебабіна, Євгенія Лук’янченко
Ґендерна дезінформація російської федерації як частина гібридної війна проти України та Європейського Союзу

 

Олександр Дяченко
Досвід діяльності профспілок у поліції США та можливість його впровадження в Україні

 

Кянан Іманов
Визначення сутності шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням

 

Ольга Миргородська
Дотримання принципу законності під час застосування заходів адміністративного примусу: сутність та характерні особливості

 

Сергій Хвостовцов
Поняття та сутність обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні: адміністративно-правовий аспект

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Борис Логвиненко
Інституційний механізм забезпечення права на охорону здоров’я внутрішньо переміщених осіб в Україні

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи

Конкурси

Нові видання

Довідка про авторів

Зміст (in English)