Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. Спеціальний випуск № 2

«Держава і право України в умовах воєнного стану»

Титул

Зміст

 

Вступне слово

 

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ
У КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

 

Андрій Фоменко, Володимир Шаблистий
Особливості правового забезпечення протидії домашньому насильству в Україні в умовах воєнного стану

 

Олександр Юнін
Форми громадського контролю за діяльністю поліції

 

Лариса Наливайко, Анна Коршун
Забезпечення права внутрішньо переміжених осіб на житло: нормативні та інституційні аспекти

 

Олександр Сидоров
Особливості людського капіталу в сучасних умовах розвитку України

 

Тетяна Кулик, Денис Прошин
Стратегічна концепція НАТО-2022: пріоритети, спроможність та реальність в умовах стратегічної конкуренції

 

Едуард Рижков
Правові та інформаційні аспекти документування колаборанства в Україні

 

Денис Чижов
Судово-правова політика сучасної України стосовно забезпечення прав та свобод людини у сфері національної безпеки

 

Олександр Шамсутдінов
Біологічна безпека України: логіко-правове дослідження

 

 

ПРАВООХОРОННА СФЕРА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

 

Юрій Паршин, Дмитро Санакоєв, Єрбол Омаров
Окремі питання визначення шкоди та збитків, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану

 

Андрій Собакарь, Олександра Нестерцова-Собакарь
Інституційні (адміністративно-правові) механізми протидії домашньому насильству й насильству за ознакою статі під час збройного конфлікту

 

Костянтин Чаплинський
Координація взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень в умовах військового часу

 

Євген Бахчеван, Віталій Покайчук
Деякі питання застосування спеціальних засобів Національною поліцією в умовах воєнного стану

 

Олексій Бочковий
Вплив формальної оцінки показників діяльності правоохоронних органів на ефективність розслідування кримінальних правопорушень

 

Вадим Фурса
Правове забезпечення діяльності поліції щодо запобігання статевим посяганням на неповнолітніх в умовах воєнного стану

 

Ассоль Шульженко
Проблематика розслідування згвалтувань на деокупованих територіях

 

Світлана Рижкова
Взаємодія ДМС України з іншими суб’єктами щодо протидії адміністративним правопорушенням, учинюваним іноземцями в умовах воєнного стану

 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ
ТА ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Ірина Грицай
Поняття «внутрішньо переміщеної особи» в юридичній науці та шляхи його вдосконалення

 

Елеонора Скиба
Сексуальне насильство під час збройних конфліктів

 

Микола Слободянюк
Еволюція правових принципів міжнародного співробітництва в контексті російсько-української війни: від Вестфальського договору до сьогодення

 

Ірина Царьова
Сучасні виміри інформативності законодавчого тексту

 

Євген Борисов
Правова регламентація діяльності військово-морських сил

 

Наталія Комих
Концептуальні засади презентації канона жіночої тілесності: контекст війни

 

Олег Левін
Ідеологічна складова російсько-українських війн: загальні тенденції і порівняння з сучасністю

 

Наталія Леонова
Українська мова, 2021-2022 роки. Лінгвоцид на тимчасово окупованих територіях держави Україна

 

Денис Прошин
Захоплення заручників як політичний виклик: специфіка, загрози і відповіді

 

Ольга Чепік-Трегубенко
Верховенство права у формуванні державної політики у сферах національної безпеки і оборони: теоретико-методологічний аспект

 

Ольга Ядловська
Особливості міграційної хвилі українців-евакуантів у 2022 р. через військову агресію російської федерації

 

Дар’я Лавренко
Значення юридичної техніки для розвитку суспільства та держави

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО
ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

Ірина Грицай
Реформування гендерної політики в умовах євроінтеграції

 

Віталій Завгородній
Спосіб, метод та тип правового регулювання в контексті регулятивного впливу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

 

Євген Курінний
Особливості реалізації військового обов’язку жінок в Україні

 

Роман Зварич
Конституційно-правові обмеження: праця і воєнний стан в Республіці Україна

 

Юрій Кириченко, Наталія Рєзанова
Теоретико-правові аспекти конституційного регулювання права на відпочинок в Україні та європейських державах

 

Валерій Кононенко
Позиція комітету ООН з прав людини щодо захисту права на життя під час надзвичайного стану

 

Денис Моісеєнко
“Адвокатська монополія” та доступність правосуддя

 

Андрій Самотуга
Пропаганда та конституційне право на інформацію під час війни на тлі зіткнень тоталітарних практик із демократичними цінностями

 

Ігор Сердюк
Конституційно-правова відповідальність колаборантів: до постановки проблеми

 

Лілія Сердюк
Законодавчо визначені підстави для правомірного обмеження конституційних прав і свобод людини в умовах воєнного стану

 

Світлана Слабко
Теоретико-правове обгрунтування концептуальних змін щодо форм власності в українських конституціях

 

Василь Сліпенюк
До питання реформування можливості застосування права вето в Раді безпеки ООН

 

Віктор Філатов
Аналіз міжнародно-правових актів ЄС у сфері перехідного правосуддя

 

Людмила Філяніна
Визначення агресії у міжнародному праві

 

Наталія Шелевер
Конституційний принцип справедливості як основа прав людини

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 

Олег Чуваков
До питання про новели кримінально-правової охорони основ національної безпеки України

 

Сергій Бабанін
Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці військовослужбовця в умовах воєнного стану

 

Ганна Кириченко
Детермінація медико-правових кримінальних правопорушень, вчинених медичними працівниками у воєнний час

 

Дмитро Колодчин
Класифікація засуджених як засіб запобігання злочинності в пенітенціарній сфері зарубіжних країн

 

Тетяна Лисько
Зґвалтування, яке вчинено військовими держави-агресора: проблеми кримінально-правової кваліфікації

 

Вікторія Руфанова
Ґендерно зумовлене насильство як форма дискримінації за ознакою статі

 

Юлія Христова
Кримінально-правова протидія кримінальним правопорушенням проти правосуддя: сучасні виклики

 

Сергій Шевченко
Поняття правоворушень, пов’язаних з домашнім насильством, та співвідношення з поняттям домашнього насильства

 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ, КРИМІНАЛІСТИЧНІ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ
СУЧАСНИМ ВИКЛИКАМ І ЗАГРОЗАМ

 

Ігор Пиріг
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, учинених в умовах воєнного стану

 

Каріна Калюга, Володимир Зубко
Щодо інтеграційних процесів у криміналістиці під час дії воєнного часу в Україні

 

Світлана Тіщенкова
Організаційно-тактичні особливості проведення окремих видів огляду під час розслідування масових заворушень в умовах воєнного стану

 

Андрій Гребенюк, Аліна Лукомська
Нововведення в криміналістиці: перспективи використання інноваційних технологій щодо оцифровування мозку померлих для розкриття злочинів

 

Марина Демура
До питання про цифрову трансформацію кримінального провадження в умовах воєнного стану

 

Володимир Єфімов, Дмитро Санакоєв
Головні напрями щодо запобігання діяльності організованих груп та злочинних організацій в європейських країнах

 

Володимир Приловський
Щодо питань організації негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану

 

Олександр Христов
Умови використання громадськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії злочинності

 

Анатолій Черненко
Проблеми підстав застосування відсторонення від посади підозрюваного у вчиненні злочину

 

Володимир Кіяниця
Актуальні питання щодо проведення слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді  під час воєнного стану

 

Андрій Крушеницький
Витребування речей і документів стороною захисту: процесуальне оформлення

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Олександр Гавриленко, Станіслав Васильєв
Правове регулювання особливостей трудових відносин педагогічних працівників під час воєнного стану

 

Тетяна Ніколаєнко, Дмитро Цісар
Грошова компенсація за піднайом житла в соціальному захисті військовослужбовців: актуальні проблеми

 

Тамара Ярошевська
Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності: аналіз реформи та концепція відродження України у післявоєнний час

 

Олена Борщевська, Марія Богданова
Територіальна підсудність цивільних справ в умовах воєнного стану

 

Ольга Воронова, Інна Гамбург
Цивільно-правова конструкція «правочин»: особливості правової регламентації

 

Олег Журавель
Актуальні питання захисту авторських прав та суміжних прав в умовах діджиталізації

 

Володимир Киян
Щодо призупинення дії трудового договору в умовах воєнного стану

 

Олександр Кравченко
Охорона конфіденційної інформації та комерційної таємниці в умовах воєнного стану

 

Владислав Саксонов
Деякі зміни в законодавстві про працю сучасної України у період воєнного стану

 

Марина Смолярова
Сутність пільг у правовому стимулюванні роботодавців

 

 

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ.

ЕКОНОМІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

 

Наталія Липовська, Сергій Серьогін
Післявоєнна модернізація публічної служби в Україні в умовах світової кризи

 

Роман Миронюк, Вікторія Спасенко
Окремі питання ефективності заходів адміністративної відповідальності за порушення у сфері безпеки дорожнього руху та дорожньої інфраструктури в Україні

 

Андрій Іваниця
Медіація як спосіб врегулювання спорів в умовах воєнного стану

 

Ярина Павлович-Сенета, Наталія Дідик
Організаційно-правове забезпечення надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні

 

Людмила Рибальченко
Кіберзлочинність в глобальному просторі

 

Ольга Станіна
Особливості функціонування малого бізнесу в умовах енергетичної кризи в Україні

 

Олена Галушко, Тетяна Селівьорстова
Кібербезпека в управлінні ланцюгами постачань (SCM)

 

Влада Літошко, Каріне Мкртчян
Теоретико-правові аспекти основ співпраці держав з протидії правопорушенням у сфері інформаційних технологій

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

 

Ірина Луценко
Аналіз рівня фізичної підготовленності студентів спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”

 

Інна Шинкаренко
Сім’я в умовах війни: психологічні, психосоціальні та психопатологічні проблеми

 

Дмитро Петрушин, Карина Лагун
Роль фізичної підготовки поліцейських щодо протидії кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану

 

Валерій Біліченко
Психологічна допомога з метою подолання наслідків воєного стану

 

Володимир Рогальський
Використання спеціалізованої смуги перешкод як невід’ємний елемент фізичного виховання й підготовки майбутніх поліцейських

 

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Максим Бадак
Нормативно-правове регулювання сфери освіти в умовах воєнного стану

 

Тетяна Бадалова
Органи прокуратури України як суб’єкт екстрадиційних правовідносин у кримінальному провадженні

 

Юрій Голик
Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування: теоретико-правова характеристика

 

Олена Ленда
Об’єкт самовільного залишення військової частини або місця служби: доктринальні проблеми та шляхи їх вирішення

 

Сергій Малишко
Чинники, що впливають на виконання юридичного обов’язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків

 

Інна Мельниченко
Сексуальне насильство, пов’язане зі збройним конфліктом в Україні як форма дискримінації за ознакою статі

 

Юлія Підгородинська
Міжнародний контроль за виконанням природоохоронних зобов’язань: перспективи вдосконалення

 

Даріна Рудь
Щодо досвіду зарубіжних країн в підготовці фахівців правоохоронних органів

 

Юлія Сідоренко
Універсальна міжнародно-правова кваліфікація злочину депортації: передумови виникнення

 

Олена Телень
Процесуальний статус дізнавача як суб’єкта
запобігання кримінальним проступкам

 

 

Довідка про авторів