Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2024. № 1

Титул

Зміст

 

ПРАВО ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ
АКТУАЛЬНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІІВ

 

Олександр Моргунов
Адміністративно-правове забезпечення реалізації принципу гендерної рівності в правоохоронній системі України

 

Євген Кобко
Подолання загроз національній безпеці держави: адміністративно-правовий аспект

 

Лариса Наливайко
Конституційне право на справедливий суд в умовах воєнного стану

 

Лілія Золотухіна
Вплив воєнного стану на трудові права та інтереси працівників

 

Олена Паршина, Юрій Паршин
Кібербезпека в сучасних умовах зростання загроз національній та світовій безпеці

 

Роман Каторкін
Детермінанти колабораційної діяльності

 

 

ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ, ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА,
КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

Сергій Бостан
Алгоритм становлення статології як науки про державу

 

Ірина Грицай
Соціальні стандарти та гендерна рівність: інтеграція теорії та практики в правовому забезпеченні

 

Юрій Кириченко, Ігор Шулежко
Конституційне регулювання права на участь в управлінні державними справами в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз

 

Андрій Кучук
Обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків: пропедевтичний аспект

 

Роман Ляшук, Оксана Тарасюк
Правове забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства як основи держави в умовах війни

 

Сергій Бандурка
Поняття «системи» та «структури» адвокатури України

 

Тетяна Заворотченко
Науково-теоретичний аналіз рівня правової розробки реформ публічного управління

 

Наталія Комих
Дискурси соціальної пам’яті в умовах російсько-української війни: теоретико-методологічні засади дослідження

 

Олег Левін, Олег Поплавський
Трансформація політичної системи України крізь призму російсько-української війни

 

Андрій Самотуга
Свобода і плюралізм медіа у механізмі верховенства права ЄС та вимоги до України

 

Лілія Сердюк
Неправова сутність сучасної російської держави (на прикладі справи Саші Скочиленко)

 

Кирило Степаненко
Міжнародний захист прав учасників бойових дій

 

Олександр Талдикін
Ретроспективний аналіз форм державного (територіального) устрою: поліс, полісний союз

 

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОКРЕМИХ СФЕР СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Лариса Марценюк, Євгенія Коваленко-Марченкова, Ельдар Бекіров
Особливості використання автомобільного транспорту в туристичній галузі

 

Кристина Резворович
Сучасний стан судової медіації в цивільному процесі України

 

Тамара Ярошевська
Переваги та недоліки використання технологій штучного інтелекту в умовах війни та післявоєнний час

 

Тетяна Андрущенко
Класифікація сімейно-правових договорів

 

Олеся Ніцевич
Адміністративно-правове регулювання професійної діяльності журналістів та гарантій їх діяльності

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ АСПЕКТИ
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

 

Василь Березняк, Діана Рукіна
Проблематика міжнародно-національного закріплення дефініції екоцид з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних ознак складу такого кримінального правопорушення: доктрина та практика

 

Іван Богатирьов, Алла Гнатчук
Роль Європейського суду з прав людини у виконанні судових рішень щодо засуджених в Україні

 

Микола Веселов, Станіслав Рева
Правова проблема визначення моменту виявлення адміністративного правопорушення (на прикладі правопорушень, пов’язаних з корупцією)

 

Володимир Мисливий
Механізм кримінального правопорушення, пов’язаного з порушенням правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

 

Роман Мовчан
Спеціальні норми щодо кримінально-правового захисту журналістської діяльності (ст. ст. 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 КК): науково-практичний коментар окремих дискусійних положень

 

Тетяна Ніколаєнко, Олег Осінський
Актуальні питання забезпечення військової дисципліни у разі самовільного залишення військової частини  або місця служби в умовах воєнного стану: кримінально-правовий аспект

 

Михайло Пузирьов, Ліліана Церкуник
Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності в місцях несвободи зарубіжних країн

 

Сергій Бабанін, Юлія Ткач
Доступ до медіації осіб, які тримаються під вартою

 

Андрій Баско
Запровадження проекту «офіцер служби освітньої безпеки» як форма взаємодії органів місцевого самоврядування з поліцією в період режиму воєнного стану

 

Катерина Буряк
Загальносоціальні заходи запобігання прокуратурою злочинності у сімейній сфері

 

Юлія Завгородня
Адміністративні заходи запобігання правопорушенням, що вчиняються дітьми

 

Юрій Столяр
Сучасна стратифікація мови кримінального права як дороговказ для оперативної роботи

 

Олена Проценко
Методологія систематизації органів, на які покладено функції щодо запобігання та протидії насильству в Україні

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ
ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

 

Ірина Басиста, Андрій Хитра
Апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції про закриття кримінального провадження за п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, постановленої лише щодо частини пред’явленого обвинувачення, при одночасному розгляді судом першої інстанції іншої частини обвинувачення у цьому ж кримінальному провадженні

 

Наталія Бровко, Світлана Сімакова
Аналіз елементів процесу доказування під час розслідування кримінальних правопорушень проти власності

 

Микола Єфімов
Наукові диспути щодо структури криміналістичної характеристики злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

 

Євген Лук’янчиков, Борис Лук’янчиков, Ольга Микитенко
Участь понятих в інформаційному забезпеченні досудового провадження

 

Віктор Плетенець
Розслідування злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування: стан та напрямки розв’язання проблеми

 

Василь Стратонов, Андрій Дзюрбель
Значення аналізу стану розкриття та розслідування нерозкритих злочинів, скоєних у минулі роки

 

Володимир Тертишник
Доктринальні аспекти удосконалення діяльності слідчих органів  щодо протидії корупції

 

Тарас Воліков
Принципи криміналістичної методики

 

Андрій Габрелян, Оксана Стрілецька
Організаційні проблеми реалізації принципу змагальності в кримінальному процесі

 

Наталя Гольдберг, Дар’я Поліщук
Інноваційне розуміння дефініції контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів як різновиду контролю за вчиненням злочину

 

Володимир Коротаєв
Окремі питання правового регулювання діяльності Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України як суб’єкта протидії злочинності

 

Анатолій Черненко, Анатолій Шиян
Стадії кримінального провадження: підґрунтя для поділу та ознаки

 

 

ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ ПРАВОТВОРЕННЯ
ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

 

Юлія Короткова
Організація післядипломної поліцейської освіти в Греції

 

Олексій Шевяков, Вікторія Корнієнко, Яніна Славська, Олексій Чередніченко
Робота майбутніх психологів з психотравмами в період війни

 

Анатолій Грищенко
Юридична освіта в Україні: виклики війни та шляхи  її вдосконалення

 

Олександр Журавель
Основні ознаки та види маскування розправи у силовому конфлікті

 

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Максим Гаріфуллін
Адміністративна процедура та її співвідношення із суміжними поняттями

 

Аласкар Гусейнлі
Проблеми правового регулювання правової діяльності адвоката в адміністративному судочинстві

 

Анна Желізняк
Перспективи удосконалення законодавчого закріплення обставин, що виключають адміністративну відповідальність

 

Альона Пономарьова
Особливості домашнього насильства за участі дитини в Україні в умовах воєнного стану

 

Лілія Удовіченко
«Словник сучасного поліцейського» як інструмент професійної діяльності

 

Євген Якових
Теоретико-правові та практичні питання реалізації конвенційного права власності при здійсненні тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Наукові заходи

Конкурси

Персоналії

Нові видання

Пам’яті вчених

Довідка про авторів

 

Table of contents