Науковий вісник ДДУВС. 2022. № 4

Науковий вісник
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
2022. № 4

Титул

Зміст

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Василь Березняк

Права людини в діяльності Національної поліції України: аналіз офіційного дискурсу

 

Андрій Собакарь, Владислав Михайлов

Адміністративно-правові гарантії забезпечення законності та дисципліни в діяльності патрульної поліції та шляхи підвищення ефективності їх реалізації

 

Алла Демичева 

Роль соціологічної інформації у вивченні дотримання принципу прав людини Національною поліцією України

 

Станіслава Миронюк 

Особливості реалізації дозвільної та контрольної функції Національної поліції у сфері обігу вогнепальної зброї в умовах воєнного стану

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

Валентина Боняк, Тетяна Трень

Законодавчий конституційний процес в Україні як важлива складова предмета пізнання теорії конституціоналізму

 

Олександр Гавриленко, Станіслав Васильєв 

Правове регулювання службово-трудових відносин працівників міліції УСРР у 1920-х рр.

 

Богдан Калиновський, Дарина Радомська

Історико-правові засади формування органів публічної влади міст в Україні та країнах Європейського Союзу

 

Юрій Кириченко, Наталія Рєзанова

Застосування зарубіжного досвіду конституційного регулювання права на працю в Україні

 

Оксана Коротюк 

Конституційно-правовий статус нотаріуса: порівняльно-правове дослідження

 

Дмитро Селіхов

Діяльність земських кас дрібного кредиту в губерніях Наддніпрянської України: історико-правові аспекти

 

Елеонора Скиба

Гендерні виклики сучасної України

 

Вячеслав Коваленко 

Теоретико-правова характеристика правового статусу помічника судді в Україні

 

Олександра Нестерцова-Собакарь 

До питання про правоздатність та дієздатність сторін та повірених за Статутом цивільного судочинства 1864 року

 

Світлана Ніколайчук

Захист прав дітей в умовах воєнного стану: проблеми теорії та практики

 

Віталій Середюк

Правові максими як самостійні правові явища та їх роль у тлумаченні норм права

 

Ігор Сердюк

Методологія дослідження правових актів: поняття та її структура

 

Кирило Степаненко 

Міжнародно-правові стандарти захисту прав осіб, які належать до вразливих груп населення

 

Влада Літошко, Каріне Мкртчян

Теоретико-правові засади прав і свобод людини в контексті європейських цінностей

 

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ СФЕР
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Світлана Бевз, Даніїл Фуксман

Підходи до вирішення окремих корпоративних спорів у судовій практиці

 

Євген Легеза 

Особливості статусу Державної служби фінансового моніторингу України

 

Наталія Обушенко, Лілія Межевська 

Якісний та ефективний вплив міжнародно-правових актів на формування трудового законодавства в Україні

 

Роман Опацький

Адміністративно-правовий аспект встановлення батьківства: нові перспективи

 

Ірина Патерило 

Правове підґрунтя функціонування та розвитку ринку деривативів в Україні

 

Ганна Спіцина, Алла Гордеюк

Зарубіжний досвід розвитку інституту соціального партнерства у  сфері трудових відносин

 

Анастасія Аксютіна

Класифікація адміністративно-правових засобів забезпечення населення культурними послугами

 

Цагік Оганісян 

Окремі питання правового регулювання нематеріальних активів у сфері господарювання

 

Каміль Примаков

Сучасні підходи до розуміння інструментів діяльності публічної адміністрації

 

Андрій Самотуга

Перспективи систематизації інформаційного законодавства у контексті Закону України «Про медіа»

 

Ірина Тищенкова

Співробітництво територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг

 

Марина Логінова 

Особливості раціонального використання земель в умовах земельних торгів

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ,
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ
АСПЕКТИ

 

Андрій Богатирьов, Дмитро Колодчин 

Вплив професійної деформації на роботу персоналу місць несвободи Державної кримінально-виконавчої служби України

 

Катерина Катеринчук

Розвиток кримінально-правових норм щодо охорони здоров’я особи за Кримінальним кодексом України

 

Юрій Орел 

Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі у пенітенціарних установах Іспанії

 

Михайло Пузирьов, Олександр Самофалов 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання як форма прогресивної системи виконання покарань

 

Оксана Стрельченко 

Доктринальна характеристика детермінанти булінгу (цькування) в Україні

 

Сергій Бабанін

Критерії розмежування залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки, та окремих кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту

 

Аліна Гаркуша, Раджкумарі Міна, Юлія Ткач

Історико-правовий розвиток трансплантації анатомічних матеріалів людини

 

Дмитро Задаля

Огляд як адміністративно-запобіжний захід: питання теорії та практики

 

Олексій Крижановський

Поняття кримінальних правопорушень, що вчиняються працівниками Національної поліції

 

Вадим Хашев

Залишення в небезпеці: окремі дискусійні аспекти удосконалення кримінальної відповідальності

 

Юлія Христова

Правосуддя як об’єкт кримінологічного захисту

 

Каріне Мкртчян 

Національний та міжнародний вимір забезпечення охорони людини від сексуального насильства

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ,
КРИМІНАЛІСТИЧНІ  ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ АСПЕКТИ

 

Микола Єфімов

Організаційно-тактичні особливості проведення одночасного допиту раніше допитаних осіб під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності

 

Вячеслав Білецький, Олександр Махлай, Сергій Басалик

Система державного контролю за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в Україні

 

Юрій Крамаренко 

Окремі аспекти інформаційно-аналітичної діяльності під час кримінального провадження

 

Наталя Павлова 

Обман: його сутність та взаємозв’язок із шахрайством

 

Віталій Телійчук, Павло Степанов

Щодо наукової розробленості проблем протидії оперативними підрозділами кримінальної поліції корисливо-насильницьким злочинам

 

Олександр Христов

Принципи використання громадськості підрозділами кримінальної поліції під час протидії злочинності

 

Юрій Оверченко 

Вплив рівня інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності на ефективність антитерористичних заходів

 

Павло Осадчий

Компаративістичний аналіз реалізації права на ефективний засіб юридичного захисту на досудовому провадженні в кримінальному процесі

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

Роман Веприцький 

Можливості розвитку транспортної інфраструктури: Україна в системі залізничної інфраструктури європейських країн

 

Лариса Марценюк, Юлія Вакуленко, Бісваджит Дас

Оцінювання запровадження безпечного виду туризму – караванінгу в Україні

 

Лариса Марценюк, Олексій Груздєв, Біджай Кандел

Напрями розвитку інноваційних технологій з урахуванням уподобань міленіалів

 

ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ
ЮРИДИЧНОЇ І ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ірина Царьова

Термінологічний апарат криміналістичних експертиз

 

Володимир Волошин 

Вплив психоемоційного стану оперативного працівника на ефективність оперативно-розшукової діяльності

 

Анатолій Наточій, Ангеліна Баб’як

Деякі аспекти підготовки співробітників поліції до дій щодо затримання правопорушника та виконання службових повноважень, пов’язаних  із застосуванням вогнепальної зброї

 

ТРИБУНА АСПІРАНТА

 

Роман Ващілін 

Принципи громадського контролю за діяльністю Національної поліції України

 

Антон Войтенко 

Прокуратура як професійне середовище у політичній системі суспільства

 

Олександр Дяченко

Роль професійних спілок в захисті прав поліцейських

 

Тетяна Жеглінська, Аліна Лукомська

Актуальні проблеми реалізації   державної мовної політики у професійній діяльності працівників Національної поліції

 

Світлана Корогод

Підстави та принципи криміналізації умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством

 

Максим Салай 

Порівняльні аспекти стягнення безспірної заборгованості в нотаріальному та судовому порядках

 

Вікторія Сенько

Аналіз складу кримінального правопорушення за ст. 156-1 Кримінального кодексу України

 

Ірина Смірнова

Стан наукових досліджень конституційних прав та свобод людини і громадянина в контексті легітимності державної влади

 

Ілона Ткаченко 

Підстави подання та порядок розгляду запиту на отримання інформації про діяльність суду

 

Наталія Щербина 

Перспективи визначення поняття «зброя» в національному законодавстві

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Наукові заходи

Підготовка наукових кадрів

Персоналії

Нові видання

 

Довідка про авторів